Ajankohtaista

Nauvo-Korppoo - 29.06.2020 12:48

Lauttarantatöitä Nauvo-Korppoo -välillä, muutoksia lauttojen liikennöinnissä

Varsinais-Suomen ELY-keskus teettää Saaristotiellä Pärnäisten ja Retaisten rannoilla muutos- ja parannustöitä lauttarannoilla ja yhteysaluslaiturilla. Nyt rakennettavilla maatuilla mahdollistetaan uuden hybridilautan liikennöinti vuonna 2023 ja Saaristotien pullonkaulan poistaminen.

Lautta- ja yhteysalusliikennettä hoidetaan töiden aikana mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Lauttojen ja yhteysaluksen käyttäjiä pyydetään varautumaan liikennehäiriöihin sekä liikenteen ajoittaiseen ruuhkautumiseen töiden aikana. Myös voimassa oleviin lauttojen ja yhteysaluksen aikatauluihin saattaa tulla muutoksia ja vuoroja voidaan joutua perumaan.

Töiden aikana rannoilla joudutaan tekemään tilapäisiä liikennejärjestelyjä, joiden vuoksi ELY-keskus kehoittaa  autoilijoita ja muita tienkäyttäjiä tarkkaavaisuuteen. Lauttarannoilla liikenne ohjataan väliaikaisille maatuille ja kiertoteille ajalla 1.7.2020-15.12.2020. 

Töiden aikana liikennekatkoksia saattaa esiintyä arkipäivisin maanantaista torstaihin kello 06:00–21:00 välisenä aikana. Kunkin yksittäisen katkon enimmäiskesto on rajoitettu 60 minuuttiin ja päivää kohden katkoja saa olla enintään kolme kappaletta. Yksittäisten liikennekatkojen väli on vähintään 2 tuntia, jotta mahdollinen liikenneruuhka saadaan purettua. Liikenteen katkaiseminen kokonaan on mahdollista arkipäivisin maanantaista torstaihin kello 21:00–06:00 välisenä aikana, kuitenkin niin, että hälytysajoneuvoliikenne voidaan tarvittaessa hoitaa. Töiden aikana saattaa esiintyä tilapäisesti myös muita katkoja lautta-, yhteysalus- ja tieliikenteeseen. Liikennekatkoksia ei sallita perjantain kello 17.00 ja maanantain kello 06.00 välisenä aikana, jotta liikennettä ei häiritä ruuhkaisimpina ajankohtina.

Osa töistä on melua aiheuttavaa porapaalutusta. Meluhaittojen välttämiseksi urakoitsija toteuttaa työt pääasiassa päiväsaikaan ja arkipäivisin.

TMFG:n tieliikennekeskus tiedottaa töiden aikaisista tieliikenteen katkoista. Urakoitsija ilmoittaa liikenteen katkoista myös kohdennetusti halukkaille sähköpostitse. Jos haluat mukaan sähköpostijakelulistalle, listalle voi ilmoittautua urakoitsijana toimivan Destia Oy:n työpäällikölle (yhteystiedot alla). Lyhyistä enintään 1 tunnin liikennekatkoista tiedotetaan 1-2 vrk etukäteen. Pidemmistä yöaikaisista liikennekatkoista tiedotetaan 3-4 vrk etukäteen.
Urakan päätoteuttajana toimii Destia Oy.


LISÄTIETOJA
- Varsinais-Suomen ELY-keskus: tieinsinööri Tapani Jaakkola, 0295 022 791, tapani.jaakkola@ely-keskus.fi
- Destia Oy: työpäällikkö Jaakko Vanha-Kuitti, 040 167 8797, jaakko.vanha-kuitti@destia.fi


Korona ei vaikuta liikennöintiin

Finferriesin alukset liikennöivät normaalisti. Myös kahvilat (Auralla, Auroralla ja Antonialla) ja suurin osa matkustamoista ovat auki.

Autolla matkustavia suosittelemme kuitenkin välttämään turhaa liikkumista aluksella ja muistutamme myös kaikkia matkustajia huolehtimaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä turvaväleistä.

Tervetuloa aluksillemme!


Arvinsalmi - 30.04.2020 13:58

Arvinsalmen ja Hanhivirran lauttapaikkojen rantarakenteet peruskorjataan Liperissä ja Enonkoskella, rakennustöistä häiriöitä tieliikenteeseen

Maanteillä 482 Arvinsalmen lauttapaikalla Liperissä ajalla 1.5.2020-31.7.2020 ja maantiellä 471 Hanhivirran lauttapaikalla Enonkoskella ajalla 1.8.2020-31.10.2020 toteutetaan lauttarantojen peruskorjausurakka. Toimenpiteillä mahdollistetaan suuremman lossikaluston käyttöönotto lauttapaikoilla. Vanhat maatuet ovat erittäin huonossa kunnossa. Rakennustöistä aiheutuu meluhaittaa ja liikenteen häiriöitä lautta-/tieliikenteeseen.

Liikennejärjestelyt

Töiden aikana lauttapaikoilla liikenne ohjataan kiertoteille tilapäisten elementtimaatukien avulla. Muuttuvien liikennejärjestelyjen vuoksi kehotamme tienkäyttäjiä tarkkaavaisuuteen. Osa töistä on meluavaa. Meluhaittojen välttämiseksi urakoitsija toteuttaa työt pääasiassa päiväsaikaan ja arkipäivisin.

Urakan aikana liikennekatkoksia esiintyy lauttapaikoilla arkipäivisin maanantaista-torstaihin kello 06:00–21:00 välisenä aikana. Kunkin yksittäisen katkon enimmäiskesto on rajoitettu 60 minuuttiin ja päivää kohden katkoja saa olla enintään kolme kappaletta. Yksittäisten liikennekatkojen väli on vähintään 2 tuntia, jotta mahdollinen liikenneruuhka saadaan purettua.Arkipäivisin maantaista-torstaihin kello 21:00–06:00 välisenä aikana liikenteen katkaiseminen kokonaan on mahdollista, kuitenkin niin, että hälytysajoneuvoliikenne voidaan tarvittaessa hoitaa lauttapaikalla. Urakan aikana saattaa esiintyä tilapäisesti myös muita katkoja lautta- ja tieliikenteeseen. Urakkaan liittyviä töitä ei tehdä lainkaan perjantain kello 17.00 ja maanantain kello 06.00 välisenä aikana, jotta liikennettä ei häiritä ruuhkaisimpina ajankohtina.

Liikennekatkoksista tiedottaminen

TMFG:n tieliikennekeskus tiedottaa urakan aikaisista liikenteen katkoista. Urakoitsija ilmoittaa liikenteen katkoista myös kohdennetusti halukkaille sähköpostitse. Lyhyistä enintään 1 tunnin liikennekatkoista tiedotetaan 1-2 vrk etukäteen. Pidemmistä yöaikaisista liikennekatkoista tiedotetaan 3-4 vrk etukäteen. Jos haluat mukaan sähköpostijakelulistalle, listalle voi ilmoittautua urakoitsijana toimivan Savon Kuljetus Oy:n työpäällikölle Sakari Vesalle osoitteeseen etunimi.sukunimi@savonkuljetus.fi

Uusien maatukien rakentaminen

Lauttapaikkojen maatuet peruskorjataan ja korotetaan. Nykyiset maatuet ovat erittäin huonossa kunnossa ja liian matalia muuttuvan lauttakaluston tarpeisiin. Urakka-aika on Arvinsalmessa 1.5.2020-31.7.2020 ja Hanhivirrassa 1.8.-31.10.2020. Lisäksi urakassa siirretään Arvinsalmen Liperin puoleisen rannan aallonmurtajaa, isomman lautan liikenteen mahdollistamiseksi ja rakennetaan Hanhivirran lauttapaikan varalossille rantautumispaikka. Maatukien korjauksen valmistuttua, kiertotiet puretaan ja lauttapaikan kalturit kiinnitetään uusiin maatukiin. Lauttapaikalla suoritetaan myös pienimuotoisia ruoppaus- ja pengerrystöitä urakkaan liittyen.

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus: Tieinsinööri Tapani Jaakkola, p. 0295 022 791

Urakoitsija on Savon Kuljetus Oy:

Sakari Vesa Työpäällikkö sakari.vesa@savonkuljetus.fi Tel. 044 727 2656

Janne Ikonen Työnjohtaja janne.ikonen@savonkuljetus.fi Tel. 044 727 2522


Finferries tuo Suomen maantielauttaliikenteeseen uutta, ympäristöystävällistä kalustoa

Suomen Lauttaliikenne Oy, Finferries, on allekirjoittanut palvelusopimukset ELY-keskuksen kanssa koskien 40 maantielauttareittiä Suomessa. Reitit on jaettu 4 sopimuskokonaisuuteen joiden pituudet vaihtelevat 6 - 10 vuoden välillä. Uudet sopimukset nostavat usealla reitillä palvelutasoa ja tuovat herkille vesistöalueille myös uusia, ympäristöystävällisiä lautta-aluksia ja losseja.

- Nämä sopimukset mahdollistavat muun muassa 2 uuden hybridilautan tuomisen vilkkaimmille reiteillemme Saaristotielle. Myös monet uudelleenjärjestelyt nostavat kapasiteettia useilla reiteillä. On hienoa, että ELY-keskus haluaa näin pitkäjänteisesti panostaa maantielauttayhteyksien kehittämiseen. Tämä tulee näkymään positiivisesti sekä matkustajiemme että henkilökuntamme arjessa. Pitkät sopimukset mahdollistavat investoinnin uuteen, ympäristöystävälliseen tekniikkaan, toteaa Suomen Lauttaliikenteen toimitusjohtaja Mats Rosin.


Parainen-Nauvo –reitin palvelutaso nousee vuodesta 2023 alkaen, kun nykyisen hybridilautta Elektran rinnalla alkaa liikennöidä vastaava, tekniikaltaan päivitetty hybridilautta. Tämä nostaa lauttapaikan ajoneuvokapasiteettia ja vähentää reitin hiilidioksidipäästöjä jopa yli 60 %. Lauttapaikalla päästään kahdella hybridilautalla jopa parempiin liikennesuoritteisiin kuin nyt kolmella lautalla. Uuden lautan energialähteinä toimivat ensisijaisesti maasähköllä ladattavat akkupaketit sekä niiden rinnalla varmistuksena dieselgeneraattorit.


Nauvo-Korppoo –reitin lauttapaikan välityskyky paranee oleellisesti, kun nykyisen päälautan korvaa uusi vuonna 2023 liikennöinnin aloittava hybridilossi. Lauttapaikan kapasiteetti kasvaa yli 60 % nykyisestä 30 ajoneuvon tasosta. Samalla paikalliset hiilidioksidipäästöt vähenevät yli 60 %.


Myös Skåldön reitin kantavuus paranee ja hiilijalanjälki pienenee oleellisesti, kun nykyisen kantavuudeltaan 90 tonnin lossin korvaa vuodesta 2022 alkaen 150 tonnin ympäristöystävällinen lossi.

Uudet sopimukset tuovat kaluston uudelleensijoittelulla isomman maantielautan myös seuraaville reiteille: Arvinsalmi, Hanhivirta, Palva, Korppoo-Norrskata, Kustavi-Iniö ja Bergö.

- Tämä on hyvä osoitus siitä, kuinka kilpailuttaja haastaa mukaan yhteisiin ympäristötalkoisiin. Antaahan tämä myös luottamusta ja tulevaisuuden toivoa kaikille heille, jotka asuvat saaristossa tai vesistöalueilla. On todella hienoa, että Finferries pääsee toteuttamaan näitä uudistuksia ja aiomme viedä jokaisen niistä maaliin, vastuullisesti ja hyvällä tekemisen meiningillä, kiteyttää Rosin.


Mergus lautta-aluksella läheltä piti –tilanne 13.11.2019

Lautta-alus Merguksella on tapahtunut läheltä piti –tilanne tänään klo 12:48 matkustaja-rahtilaiva Finnswanin kanssa.
Yhtiö on raportoinut tapahtuneesta viranomaisille ja tilannetta selvitetään.

Lautta-aluksella oli tapahtumahetkellä 2 matkustajaa ja 3 miehistön jäsentä. Mergus teki väistöliikkeen yhteentörmäyksen välttämiseksi.
Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa ja alus jatkaa liikennettä normaalin aikataulun mukaisesti.

Lisätietoja: Turvallisuus- ja liikennejohtaja Pasi Roos, puh 050 541 0838


Tilaa RSS-syöte