Aktuellt

Bergö

Färjplats: Bergö - Situation: Normal trafik - Orsak: Normal trafikering - Giltighetstid: Tillsvidare - Tilläggsinformation: Håkan Forsman, 0400 784 073, hakan.forsman@finferries.fi

Läs mer

Hirvisalmi

Färjplats: Hirvisalmi - Situation: Viktbegränsning 44 t - Orsak: Reparationsarbeten - Giltighetstid: 20.7.2017 13:30 ~ 13:50 - Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Läs mer

Pargas-Nagu

Läs mer

Påverka verksamheten på Finferries färjor och förbindelsefartyg!

Läs mer

Trafikminister Anne Berner döpte Finlands första elfärja

Läs mer

Beställ RSS-fil