Aktuellt

Pargas-Nagu

Färjplats: Pargas-Nagu - Situation: Normal trafik - Orsak: Normal trafikering - Giltighetstid: Tillsvidare - Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Läs mer

Nagu-Korpo

Färjplats: Nagu-Korpo - Situation: Normal trafik - Orsak: Normal trafikering - Giltighetstid: Tillsvidare - Tilläggsinformation: Håkan Forsman, 0400 784 073, hakan.forsman@finferries.fi

Läs mer

Skåldö

Färjplats: Skåldö - Situation: Trafikavbrott - Orsak: Reparationsarbeten - Giltighetstid: 23.11 kl. 23:00 - 24.11 klo.2:30 - Tilläggsinformation: Håkan Forsman, 0400 784 073, hakan.forsman@finferries.fi

Läs mer

Tappuvirta

Färjplats: Tappuvirta - Situation: Trafikavbrott - Orsak: Servicearbete - Giltighetstid: 22.11.2017 08:30 -- 22.11.2017 10:30 - Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Läs mer

Vekaransalmi

Färjplats: Vekaransalmi - Situation: Viktbegränsning 44 t - Orsak: Tekniskt fel - Giltighetstid: Tillsvidare - Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Läs mer

Beställ RSS-fil