Aktuellt

Kokkila - 20.04.2018 12:00

Färjplats: Kokkila
Situation: Trafikavbrott
Orsak: Reparationsarbeten
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Elektra utsågs till Årets Fartyg i Amsterdam

Finferries Elektra utsågs till Årets Fartyg i Amsterdam

Finferries hybridfärja Elektra fick motta den internationella utmärkelsen Årets Fartyg vid sjöfartskonferensen Sulphur Cap 2020 i Amsterdam. Årets Fartyg är ett årligt hedersomnämnande där mottagaren utses av en internationell expertjury och en öppen omröstning på konferensens webbplats.

I år hade expertjuryn nominerat tre fartyg som inom sitt område representerar föregångare i utnyttjandet av miljövänlig teknik i nybyggen: Finferries elfärja Elektra, Shells Cardissa som går på LNG och Sovcomflots Christophe de Margerie som likaså utnyttjar LNG. Vinnaren offentliggjordes 17.4.2018 på kvällsgalan på Sulphur Cap 2020.

- Vi var verkligen stolta redan över det att Elektra fanns med bland de tre bästa. Enbart nomineringen visar oss att innovativa, välfungerande miljölösningar uppmärksammas även i en internationell kontext. För ett rederi av Finferries storlek är det en verklig ära att vara med i denna grupp av stora, internationella aktörer och vinsten var en fin överraskning, berättade Finferries verkställande direktör Mats Rosin efter prisutdelningen. I sitt tacktal lyfte han upp samarbetsparternas betydelse.

- Elektra är ett resultat av ett lysande samarbete mellan alla dem som deltagit i arbetet med Finlands miljövänligaste färja. Jag vill rikta mitt tack till teamet bakom den här speciella färjan: Åboföretaget Deltamarin planerade konceptet, polska Stogda skötte arbetsplaneringen. Varvet Crist S.A. ansvarade för fartygsbygget, Siemens i Trondheim utvecklade den nya tekniken och batterierna tillverkades av PBS. Laddningssystemet levererades av Cavotec. Ett varmt tack även till uppdragsgivarna Trafikverket och Egentliga-Finlands NTM-central som trodde på den nya teknikens möjligheter. Ett särskilt tack går till Finferries projektchef och hela övervakningsgruppen. För dem har den nya färjan varit en verklig satsning, konstaterade Mats Rosin i sitt tal.


Räisälä isväg - 18.04.2018 15:00

Isvägen är stängd.


Finferries förvärvar halvpart av Ansgar

Finlands Skärgårdsrederi Ab som ingår i Finferries-koncernen, har köpt halva aktiestocken i det åländska rederiet Ansgar Ab. Ansgar Ab:s verksamhet fortsätter som tidigare med skärgårdstrafik för Ålands Landskapsregering. Bolagets kontor är beläget på Norra Esplanadgatan 4 i Mariehamn.
– Köpet har en enbart positiv effekt på Ansgars verksamhet. Intensifieringen av samarbetet med en stabil aktör ger oss bättre förutsättningar att utveckla skärgårdstrafiken och det är en stor fördel även för vår personal. Vår personals särskilda lokalkännedom kommer även framöver att betjäna ålänningarna på bästa möjliga sätt, säger Ansgar Ab:s verkställande direktör Tomas Lindqvist.
– Det handlar om en utvidgning av verksamhetsområdet i enlighet med Finferries strategi. Vi har redan tidigare hyrt ut fartyg till Ansgar Ab för trafik på Åland varför det här är ett naturligt steg i utvecklingen av detta välfungerande samarbete. Transaktionen förbättrar båda bolagens konkurrenskraft eftersom båda parterna har sina starka kompetensområden. Att föra samman olika styrkor är positivt för såväl kunder som personal, konstaterar för sin del Finferries verkställande direktör Mats Rosin.


Finlands Skärgårdsrederi ingår i den 100 % statsägda koncernen Finlands Färjetrafik som av passagerarna är känd under namnet Finferries. Ansgar Ab blir ett intressebolag till Finlands Skärgårdsrederi Ab. Ansgar leds och styrs även framledes av en egen organisation i Mariehamn. Finlands Färjetrafik sysselsätter för närvarande ca 320 personer på 44 landsvägsfärje- och förbindelsebåtsrutter runt om i Finland. Ansgar Ab har ca 30 anställda på 3 rutter i Ålands skärgård.


Pargas ruttområde - 04.04.2018 14:06

Den normala vårtidtabellen träder i kraft fr.o.m 6.4.2018.

Viken dockas 2.4.-21.4.2018. Under dockningstiden trafikerar förbindelsebåten Kaita som har mindre lastkapacitet (25 ton).


BESTÄLL RSS-FIL

2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.