Aktuellt

Granskning av Finlands Färjetrafiks fartygsleverantör slutförd

Finlands Färjetrafik Ab beställde i oktober 2015 en miljövänlig hybridfärja från det polska varvet CRIST S.A., för rutten Pargas–Nagu. Beställningen är betydande för Finlands Färjetrafik, så den förbereddes och genomfördes mycket noggrant. Anbudsbegäran sändes till 13 europeiska varv.

Fartyget beställdes av det polska varvet CRIST S.A., eftersom varvets anbud var det bästa beträffande förhållandet mellan pris och kvalitet. Det vinnande anbudet uppfyllde de noggranna tekniska kraven som uppställts för beställningen. Färjan håller nu på att byggas på varvet.

Finlands Färjetrafik beställde en utredning gällande varvets underleverantörer

Allvarliga anklagelser har i början av sommaren riktats mot CRIST S.A. och varvets underleverantörer. I media sades att nordkoreanska gästarbetare arbetar på polska varv under väldigt dåliga arbetsvillkor, detta enligt en inledande rapport från holländska Leiden Asia Centre och den tyska dokumentären Cash For Kim.

Finlands Färjetrafik såg väldigt allvarligt på anklagelserna. Bolaget började omedelbart att utreda ärendet och gav KPMG i uppdrag att reda ut anklagelsernas sanningshalt. De viktigaste rönen i KPMG:s rapport var följande:

På CRIST S.A.:s varvsområde arbetade 39 nordkoreanska medborgare, anställda hos underleverantören Armex Sp. z o.o. På varvsområdet arbetar totalt 1500–2500 arbetare. Enligt rapporten finns inget anmärkningsvärt i nordkoreanernas arbetstillstånd, uppehållstillstånd eller arbetsförhållanden.Nordkoreanerna var inte i varvets tjänst utan arbetade genom underleverantören. CRIST S.A. har ingått ett underleverantörsavtal med Armex för produktion av stålarbeten, som för sin del träffat avtal med nordkoreanska Korea Rungrado General Trading Corporation. Rungrado är ansvarigt för rekrytering av den nordkoreanska arbetskraften. Rungrado är registrerat i Pyongyang i Nordkorea. Det har inte gått att med säkerhet fastställa det nordkoreanska bolagets ägarbas, eftersom en tredje part inte har tillgång till registren i Nordkorea.Armex och Rungrados avtal med de nordkoreanska arbetstagarna är inte till sin natur arbetsavtal, utan ackordsavtal som direkt fastställer vilken produkt som ska tillverkas (engelsk översättning från polska: ”contract to perform specified task”).Enligt rapporten har nordkoreanerna inte arbetat med hybridfärjan som beställts av Finlands Färjetrafik.KPMG har gått igenom den polska övervakande myndighetens (National Labour Inspectorate) protokoll. NLI motsvarar Finlands RFV (Regionförvaltningsverket). I NLI:s senaste granskning (31.5.2016) hittades inget anmärkningsvärt i anknytning till CRIST S.A.:s underleverantörs (Armex) verksamhet.

CRIST S.A. har gett Finlands Färjetrafik ett skriftligt utlåtande, där varvet konstaterar att det agerar i enlighet med Polens och EU:s lagar och regler samt internationella lagar och regler. CRIST S.A. respekterar emellertid sina kunders och samarbetsparters önskemål, varför varvet meddelat att man i augusti 2016 slutar använda sig av nordkoreansk arbetskraft.

För att försäkra sig om att uppfylla sitt samhällsansvar kommer Finlands Färjetrafik att ge KPMG i uppdrag att kontrollera att varvet CRIST S.A. och dess underleverantörer agerar i enlighet med sitt utlåtande.

”Vi förutsätter att alla våra underleverantörer agerar på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Därför påbörjade vi utredningsprocessen genast när vi fått höra om fallet. Utredningen gav ett tillfredsställande svar, och det är också viktigt för oss att CRIST S.A. håller vad de lovar och agerar enligt våra villkor”, säger Mats Rosin, verkställande direktör för Finlands Färjetrafik.

Tilläggsinformation:

Finlands Färjetrafik Ab

Mats Rosin

Verkställande direktör

mats.rosin@finferries.fi

0400 522 037


Påverka verksamheten på Finferries färjor och förbindelsefartyg!

Barnen måste kunna ta sig till skolan, öborna till arbetet och sommargästerna ut till stugan – för att upprätthålla trafikförbindelserna i vårt land av tusentals sjöar och öar krävs det frigående färjor, vajerfärjor och förbindelsefartyg. Finferries 44 rutter transporterar varje år miljontals fordon och passagerare.

Verksamheten utvecklas med beaktande av kunderna och därför genomförs varje sommar en omfattande kundnöjdhetsenkät. I år delas blanketterna ut på rutterna under hela juli men man kan även svara på enkäten på webben (klicka här).

– Resultaten från kundnöjdhetsenkäten i fjol ledde bland annat till att vi nu utvecklar en mobilapplikation med hjälp av vilken man kan t.ex. behändigt få fram information gällande sin egen favoritrutt, berättar Finferries kommunikationschef Jutta Valkeinen.

Resultaten från enkäten har betydelse även för personalen på rutterna. Tack vare resultaten i fjol utsågs Alassalmi-färjan till Årets Rutt. Responsen från kunderna behandlas även på personalmöten.

– Typiskt för Finferries tidigare enkäter är att passagerarna har varit mycket aktiva med att svara. De vill helt klart föra fram till rederiet sina åsikter om hur tjänsten fungerar. Resultaten i fjol var utmärkta. Det allmänna vitsordet som kunderna gav var 8,6 på skalan 1–10 vilket var för Finferries rekordartat, berättar undersökningschef Pasi Lahtinen på Innolink Research Oy som genomför enkäten.

Bland alla dem som svarat på kundnöjdhetsenkäten utlottas tre presentkort på 200 euro. Förra årets vinnare var Anja Kunnari, Jyrki Kuitto och Uolevi Vuorinen.

Ytterligare information:
Kommunikationschef Jutta Valkeinen, Finferries, tfn 0400 406 614, jutta.valkeinen@finferries.fi
Undersökningschef Pasi Lahtinen, Innolink Research, tfn 040 533 9367, pasi.lahtinen@innolink.fi


Allvarliga anklagelser mot Finlands Färjetrafiks fartygsleverantör

I oktober 2015 beställde Finlands Färjetrafik Ab en miljövänlig hybridfärja av det polska varvet CRIST S.A. för rutten Pargas–Nagu.

Beställningen är betydande för Finlands Färjetrafik och den förbereddes och genomfördes noggrant. Anbudsbegäran skickades till 13 europeiska varv och på slutrakan återstod fem varv. Det slutliga valet föll på CRIST S.A. eftersom varvet lämnade den bästa offerten i relationen pris-kvalitet. Den vinnande offerten uppfyllde de för beställningen uppsatta, väldigt detaljerade tekniska kraven. Arbetet med att bygga färjan pågår för närvarande på varvet.

Allvarliga anklagelser riktas nu mot varvet CRIST S.A. och dess underleverantörer. Det har rapporterats att immigranter från Nordkorea arbetar på varvet under väldigt dåliga arbetsförhållanden.

”Vi förutsätter att våra färjeleverantörer agerar ansvarsfullt. Vi ser väldigt allvarligt på de anklagelser som riktas mot byggaren av hybridfärjan och dess underleverantörer. När vi nu har mottagit information om dessa allvarliga anklagelser, har vi omedelbart påbörjat en utredning av detta ärende”, säger Mats Rosin, verkställande direktör för Finlands Färjetrafik.

Beställaren utförde en grundlig granskning av CRIST S.A. som vann anbudstävlingen, där upprepade besök på varvet ingick. Varken de granskningar som utfördes av Finlands Färjetrafik själv eller av externa aktörer indikerade att den typ av verksamhet som nu skildras i media skulle ha varit möjlig.

För ytterligare information:

Finlands Färjetrafik Ab
Mats Rosin
Verkställande direktör

mats.rosin@finferries.fi +358 (0)400 522 037


Undersökning: Kunderna förväntar sig pålitlighet av färje- och förbindelsebåtstrafiken

Finferries lät genomföra en kundnöjdhetsenkät på samtliga 43 rutter i juli 2015. För själva utförandet svarade Innolink Research Oy. Enkäter har genomförts regelbundet under 4 år. År 2015 svarade sammantaget 3 370 passagerare på kundnöjdhetsenkäten, vilket är 1 300 fler än året innan.

Passagerarna lyfte fram känslan av trygghet ombord och pålitligheten i rederiets verksamhet som särskilt viktiga i färje- och förbindelsebåtstrafiken. Andra viktiga faktorer var smidigheten, både vid ombord- och avkörning, och ett förtroendeingivande uppträdande hos personalen. Dessa ämnen toppar redan tredje året i rad det man såg som viktigast. Finferries verksamhet fick enligt alla de viktigaste kriterierna mycket goda vitsord. I den fritt formulerade responsen uttryckte man även uppskattning för att tidtabellerna håller.

” Med hjälp av en GAP-analys bedömer man i enkäten hur bolaget förmår svara mot kundernas förväntningar. Finferries resultat var utmärkta”, konstaterar Pasi Lahtinen från Innolink Research.

Det allmänna vitsord Finferries har fått av kunderna har förbättrats för varje enkät. 2015 var vitsordet 8,6 på en skala från ett till tio.
” Responsen från våra kunder är ytterst viktig för att utveckla verksamheten. Att kundbedömningarna år för år blivit bättre visar att vårt långsiktiga utvecklingsarbete har varit resultatrikt. Men det betyder ju inte att arbetet tar slut, vi fortsätter att vidareutveckla verksamheten. I enkäten lyfte resenärerna särskilt fram önskemål om att webbplatsen utvecklas. Vår ambition är att i fortsättningen betjäna våra kunder allt bättre genom att utveckla nya kommunikationskanaler som ett alternativ för webbsidorna”, konstaterar Finferries kommunikationschef Jutta Valkeinen.

Ytterligare information:
Kommunikationschef Jutta Valkeinen, Finferries, tfn 0400 406 614, jutta.valkeinen@finferries.fi
Undersökningschef Pasi Lahtinen, Innolink Research, tfn 040 533 9367, pasi.lahtinen@innolink.fi


Ny teknik lyfter fram Finlands Färjetrafiks hybridfärja i den internationella spetsen för miljövänliga färjor

Finlands Färjetrafik undertecknade på våren ett avtal med NTM-centralen om en förbättring av servicenivån på rutten Pargas-Nagu. Detta görs med hjälp av en ny, miljövänlig färja. Det energieffektiva nybygget som är större än de nuvarande färjorna på rutten skall tas i trafik sommaren 2017.

– Vi vill erbjuda våra passagerare nytt tonnage som garanterar att vår verksamhet är ännu pålitligare och tryggare än tidigare. Vi har även på ett konkret sätt tagit hänsyn till miljön genom att satsa på en hybridfärja med små utsläpp, berättar Mats Rosin, verkställande direktör för Finlands Färjetrafik Ab.

Som energikälla för nybygget fungerar i första hand batteripaket som laddas med landström och vid sidan av dem har färjan som säkerhet dieselelektrisk drift. I konstruktionskriterierna har man även betonat driftsäkerhet som resulterar i en färja som producerar högklassig basservice med hjälp av den senaste tekniken.

Finlands Färjetrafik beställer nybygget av det polska varvet CRIST S.A. i Gdynia. Finlands Färjetrafik skickade anbudsbegäran till 13 varv och med på slutrakan fanns varv från Finland, Norge, Polen och Tyskland.

– Jag är mycket nöjd över att den långa och detaljerade processen har nått sitt mål. Crist valdes till leverantör eftersom priset var det konkurrenskraftigaste och Crist har kunnandet att leverera ett högklassigt fartyg. Den nya teknik som ska användas på färjan levereras av Siemens som har en gedigen erfarenhet och som kan uppvisa ett utmärkt resultat av tillämpningen på en norsk färja, konstaterar Mats Rosin.

– Hybridfärjan är ett modernt, effektivt och miljövänligt trafikalternativ i den finländska skärgården. Det här är ett viktigt steg framåt i skyddet av Östersjön, säger Janne Öhman, verkställande direktör för Siemens Osakeyhtiö.

Hybridfärjan som tas i bruk på rutten Pargas-Nagu är en naturlig fortsättning på energieffektiva Stella som trafikerar på rutten Korpo-Houtskär-Norrskata. Finlands Färjetrafik har redan tidigare påbörjat utvecklingsarbetet med att vid sidan av traditionell brännolja utnyttja alternativa energikällor på färjorna. Nybygget har även klassats så att det i framtiden även kan trafikera i andra områden och på andra rutter.

Den eldrivna hybridfärjan kommer att vara 90 meter lång och 16 meter bred, med en kapacitet på 90 personbilar.
Trafiken på rutten Pargas-Nagu påbörjas sommaren 2017.


Ytterligare information:

Mats Rosin                                          Jutta Valkeinen   
verkställande direktör                        kommunikationschef                
mats.rosin@finferries.fi                      jutta.valkeinen@finferries.fi
+ 358 400 – 522 037                        +358 400 – 406 614

 
Koncernen Finlands Färjetrafik, Finferries, är en statsägd aktör som sköter både förbindelsebåts- och färjetrafik. Finlands Skärgårdsrederi Ab, som är dotterbolag i koncernen, svarar för förbindelsebåtstrafiken. Koncernen har cirka 320 anställda och den opererar på över 40 rutter runtom i Finland. Dess fartyg och färjor transporterar årligen cirka 5 miljoner fordon och 10 miljoner passagerare. Huvudkontoret finns i Åbo och en filial i Nyslott.


BESTÄLL RSS-FIL