Aktuellt

Finlands mest miljövänliga färja heter Elektra

Finferries tar under sommaren 2017 emot en färja som är större och mera energieffektiv än bolagets nuvarande fartyg. Som energikälla för färjan som ska trafikera på rutten Pargas–Nagu fungerar i första hand batteripaket som laddas med landström och vid sidan av dem har färjan som säkerhet dieselelektrisk drift. I konstruktions-kriterierna har man även betonat driftsäkerhet som resulterar i en färja som producerar högklassig basservice med hjälp av den senaste tekniken.Också fartygets namn har planerats med omsorg. Målet var att hitta ett namn som starkt för tankarna till elektricitet. Namnet bör också vara lätt att uttala på finska, svenska och engelska. Namnet Elektra utmärkte sig mest bland de många alternativen.

– Med namnet Elektra hedrar vi också gamla sjöfartstraditioner, genom att ge fartyget ett kvinnonamn, berättar Mats Rosin, VD för Finlands Färjetrafik.

Finferries senaste nybyggen är döpta efter himlakroppar (färjan Stella på rutten Korpo–Norrskata–Houtskär och oljebekämpnings- och förbindelsefartyget Otava – d.v.s. Karlavagnen på svenska – på rutten Kotka–Pyttis), så det är enligt Rosin naturligt att Elektra läggs till bland dessa. Enligt den grekiska mytologin är Elektra en stjärna bland stjärnhopet Plejaderna.
Vi hoppas naturligtvis att färjans namn får positiv respons bland våra passagerare. Färjan kommer att vara en viktig del av användarnas vardag, och därför ville vi offentliggöra namnet redan i god tid före färjans ankomst, tillägger Rosin.

Den eldrivna hybridfärjan kommer att vara cirka 90 meter lång, 16 meter bred och ha kapacitet för 90 personbilar.


Fortsatt granskning av Finlands Färjetrafiks fartygsleverantör bekräftade varvets utlåtande

Finlands Färjetrafik Ab beställde i oktober 2015 en miljövänlig hybridfärja från det polska varvet Crist S.A., för rutten Pargas–Nagu. Allvarliga anklagelser riktades i början av sommaren mot Crist S.A. och varvets underleverantörer. I media rapporterades att nordkoreanska gästarbetare arbetar på polska varv under dåliga arbetsförhållanden.

Finlands Färjetrafik såg väldigt allvarligt på anklagelserna. Bolaget började omedelbart att utreda ärendet och gav KPMG i uppdrag att reda ut anklagelsernas sanningshalt. Enligt KPMG:s rapport som gjordes i juli arbetade 39 nordkoreanska medborgare på Crist S.A:s varvsområde, som anställda hos underleverantören Armex Sp. z o.o. På varvsområdet arbetar totalt 1500–2500 arbetare. Enligt rapporten fanns det inget anmärkningsvärt i nordkoreanernas arbetstillstånd, uppehållstillstånd eller arbetsförhållanden.

Efter de nyheter som spreds i början av sommaren gav Crist S.A. Finlands Färjetrafik ett skriftligt utlåtande, där varvet konstaterade att det agerar i enlighet med Polens och EU:s lagar och regler samt internationella lagar och regler. Crist S.A. meddelade dock att varvet respekterar sina kunders och samarbetsparters önskemål, och att man i augusti 2016 slutar använda sig av nordkoreansk arbetskraft på varvet.

För att försäkra sig om att uppfylla sitt samhällsansvar gav Finlands Färjetrafik KPMG i uppdrag att kontrollera på nytt, att varvet Crist S.A. och dess underleverantörer agerar i enlighet med sitt utlåtande. I KPMG:s fortsatta granskning konstaterades att varvet Crist S.A. inte använder nordkoreanska arbetare.


Granskning av Finlands Färjetrafiks fartygsleverantör slutförd

Finlands Färjetrafik Ab beställde i oktober 2015 en miljövänlig hybridfärja från det polska varvet CRIST S.A., för rutten Pargas–Nagu. Beställningen är betydande för Finlands Färjetrafik, så den förbereddes och genomfördes mycket noggrant. Anbudsbegäran sändes till 13 europeiska varv.

Fartyget beställdes av det polska varvet CRIST S.A., eftersom varvets anbud var det bästa beträffande förhållandet mellan pris och kvalitet. Det vinnande anbudet uppfyllde de noggranna tekniska kraven som uppställts för beställningen. Färjan håller nu på att byggas på varvet.

Finlands Färjetrafik beställde en utredning gällande varvets underleverantörer

Allvarliga anklagelser har i början av sommaren riktats mot CRIST S.A. och varvets underleverantörer. I media sades att nordkoreanska gästarbetare arbetar på polska varv under väldigt dåliga arbetsvillkor, detta enligt en inledande rapport från holländska Leiden Asia Centre och den tyska dokumentären Cash For Kim.

Finlands Färjetrafik såg väldigt allvarligt på anklagelserna. Bolaget började omedelbart att utreda ärendet och gav KPMG i uppdrag att reda ut anklagelsernas sanningshalt. De viktigaste rönen i KPMG:s rapport var följande:

På CRIST S.A.:s varvsområde arbetade 39 nordkoreanska medborgare, anställda hos underleverantören Armex Sp. z o.o. På varvsområdet arbetar totalt 1500–2500 arbetare. Enligt rapporten finns inget anmärkningsvärt i nordkoreanernas arbetstillstånd, uppehållstillstånd eller arbetsförhållanden.Nordkoreanerna var inte i varvets tjänst utan arbetade genom underleverantören. CRIST S.A. har ingått ett underleverantörsavtal med Armex för produktion av stålarbeten, som för sin del träffat avtal med nordkoreanska Korea Rungrado General Trading Corporation. Rungrado är ansvarigt för rekrytering av den nordkoreanska arbetskraften. Rungrado är registrerat i Pyongyang i Nordkorea. Det har inte gått att med säkerhet fastställa det nordkoreanska bolagets ägarbas, eftersom en tredje part inte har tillgång till registren i Nordkorea.Armex och Rungrados avtal med de nordkoreanska arbetstagarna är inte till sin natur arbetsavtal, utan ackordsavtal som direkt fastställer vilken produkt som ska tillverkas (engelsk översättning från polska: ”contract to perform specified task”).Enligt rapporten har nordkoreanerna inte arbetat med hybridfärjan som beställts av Finlands Färjetrafik.KPMG har gått igenom den polska övervakande myndighetens (National Labour Inspectorate) protokoll. NLI motsvarar Finlands RFV (Regionförvaltningsverket). I NLI:s senaste granskning (31.5.2016) hittades inget anmärkningsvärt i anknytning till CRIST S.A.:s underleverantörs (Armex) verksamhet.

CRIST S.A. har gett Finlands Färjetrafik ett skriftligt utlåtande, där varvet konstaterar att det agerar i enlighet med Polens och EU:s lagar och regler samt internationella lagar och regler. CRIST S.A. respekterar emellertid sina kunders och samarbetsparters önskemål, varför varvet meddelat att man i augusti 2016 slutar använda sig av nordkoreansk arbetskraft.

För att försäkra sig om att uppfylla sitt samhällsansvar kommer Finlands Färjetrafik att ge KPMG i uppdrag att kontrollera att varvet CRIST S.A. och dess underleverantörer agerar i enlighet med sitt utlåtande.

”Vi förutsätter att alla våra underleverantörer agerar på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Därför påbörjade vi utredningsprocessen genast när vi fått höra om fallet. Utredningen gav ett tillfredsställande svar, och det är också viktigt för oss att CRIST S.A. håller vad de lovar och agerar enligt våra villkor”, säger Mats Rosin, verkställande direktör för Finlands Färjetrafik.

Tilläggsinformation:

Finlands Färjetrafik Ab

Mats Rosin

Verkställande direktör

mats.rosin@finferries.fi

0400 522 037


Påverka verksamheten på Finferries färjor och förbindelsefartyg!

Barnen måste kunna ta sig till skolan, öborna till arbetet och sommargästerna ut till stugan – för att upprätthålla trafikförbindelserna i vårt land av tusentals sjöar och öar krävs det frigående färjor, vajerfärjor och förbindelsefartyg. Finferries 44 rutter transporterar varje år miljontals fordon och passagerare.

Verksamheten utvecklas med beaktande av kunderna och därför genomförs varje sommar en omfattande kundnöjdhetsenkät. I år delas blanketterna ut på rutterna under hela juli men man kan även svara på enkäten på webben (klicka här).

– Resultaten från kundnöjdhetsenkäten i fjol ledde bland annat till att vi nu utvecklar en mobilapplikation med hjälp av vilken man kan t.ex. behändigt få fram information gällande sin egen favoritrutt, berättar Finferries kommunikationschef Jutta Valkeinen.

Resultaten från enkäten har betydelse även för personalen på rutterna. Tack vare resultaten i fjol utsågs Alassalmi-färjan till Årets Rutt. Responsen från kunderna behandlas även på personalmöten.

– Typiskt för Finferries tidigare enkäter är att passagerarna har varit mycket aktiva med att svara. De vill helt klart föra fram till rederiet sina åsikter om hur tjänsten fungerar. Resultaten i fjol var utmärkta. Det allmänna vitsordet som kunderna gav var 8,6 på skalan 1–10 vilket var för Finferries rekordartat, berättar undersökningschef Pasi Lahtinen på Innolink Research Oy som genomför enkäten.

Bland alla dem som svarat på kundnöjdhetsenkäten utlottas tre presentkort på 200 euro. Förra årets vinnare var Anja Kunnari, Jyrki Kuitto och Uolevi Vuorinen.

Ytterligare information:
Kommunikationschef Jutta Valkeinen, Finferries, tfn 0400 406 614, jutta.valkeinen@finferries.fi
Undersökningschef Pasi Lahtinen, Innolink Research, tfn 040 533 9367, pasi.lahtinen@innolink.fi


Allvarliga anklagelser mot Finlands Färjetrafiks fartygsleverantör

I oktober 2015 beställde Finlands Färjetrafik Ab en miljövänlig hybridfärja av det polska varvet CRIST S.A. för rutten Pargas–Nagu.

Beställningen är betydande för Finlands Färjetrafik och den förbereddes och genomfördes noggrant. Anbudsbegäran skickades till 13 europeiska varv och på slutrakan återstod fem varv. Det slutliga valet föll på CRIST S.A. eftersom varvet lämnade den bästa offerten i relationen pris-kvalitet. Den vinnande offerten uppfyllde de för beställningen uppsatta, väldigt detaljerade tekniska kraven. Arbetet med att bygga färjan pågår för närvarande på varvet.

Allvarliga anklagelser riktas nu mot varvet CRIST S.A. och dess underleverantörer. Det har rapporterats att immigranter från Nordkorea arbetar på varvet under väldigt dåliga arbetsförhållanden.

”Vi förutsätter att våra färjeleverantörer agerar ansvarsfullt. Vi ser väldigt allvarligt på de anklagelser som riktas mot byggaren av hybridfärjan och dess underleverantörer. När vi nu har mottagit information om dessa allvarliga anklagelser, har vi omedelbart påbörjat en utredning av detta ärende”, säger Mats Rosin, verkställande direktör för Finlands Färjetrafik.

Beställaren utförde en grundlig granskning av CRIST S.A. som vann anbudstävlingen, där upprepade besök på varvet ingick. Varken de granskningar som utfördes av Finlands Färjetrafik själv eller av externa aktörer indikerade att den typ av verksamhet som nu skildras i media skulle ha varit möjlig.

För ytterligare information:

Finlands Färjetrafik Ab
Mats Rosin
Verkställande direktör

mats.rosin@finferries.fi +358 (0)400 522 037


BESTÄLL RSS-FIL