Aktuellt

Finferries deltar i det innovativa One Sea-projektet

Finferries, marknadsledande inom färje- och förbindelsefartygstrafiken i Finland, ansluter sig till ekosystemet One Sea som främjar autonom sjöfart på Östersjön. Finferries strävar efter att tillämpa teknologi för autonom sjöfart i sin framtida verksamhet. Genom att ansluta sig till ekosystemet blir Finferries en av föregångarna inom området.
”Vår avsikt var ursprungligen att först år 2018, efter två års verksamhet, utöka gruppen av föregångarföretag som deltar i att leda ekosystemet. Företagens vilja att investera visar att det finns en stor efterfrågan på marknaden såväl på den autonoma trafiken som på DIMECC:s verksamhetsmodell. Vi önskar naturligtvis nykomlingarna välkomna redan nu”, konstaterar Päivi Haikkola, ekosystemchef på DIMECC.
Finferries verkar längs Finlands kuster och inre vattenvägar, och transporterar årligen tio miljoner passagerare och fyra miljoner fordon. Finferries strävar efter att modernisera sitt fartygsbestånd, och en del av denna uppgift består i att integrera den senaste teknologin såväl i nybyggen som i den befintliga flottan. Teknologierna förväntas förbättra passagerarsäkerheten och garantera bästa möjliga service för personer som är beroende av färjeförbindelser. Företaget fokuserar också mycket på att utveckla miljövänlig teknologi.
”Att ansluta sig till ekosystemet One Sea var ett naturligt steg för det moderna färjerederi som Finferries är. Vi var det första rederiet som introducerade en miljövänlig, eldriven hybridfärja i Finland, och våra fartyg har också använts i testverksamhet inom AAWA-projektet. Det är viktigt för oss att delta i DIMECC-samarbetet, där den nyaste teknologin används för att göra sjöfarten säkrare och mer miljövänlig”, säger Mats Rosin, verkställande direktör för Finferries.
Samuli Eloranta, ordförande för One Seas ledningsgrupp, är entusiastisk över ekosystemets nya medlem. ”Våra nya samarbetspartners företräder branscher som är viktiga med tanke på ekosystemet, och ger ekosystemarbetet en ny dimension. Det är ytterst viktigt att involvera rederiernas perspektiv, som erbjuder inspirerande testmöjligheter.”
Det år 2016 grundade ekosystemet One Sea representerar ett ovanligt avancerat samarbete där aktörer som är globalt ledande inom sina branscher arbetar för ett gemensamt mål: självstyrande sjöfart. Grundarpartners är ABB, Cargotec (MacGregor och Kalmar), Ericsson, Meyer Turku, Rolls-Royce, Tieto samt Wärtsilä. Meriteollisuus Ry har understött arbetet och TEKES har investerat i ekosystemet. Ekosystemet One Sea leds av DIMECC Oy.


Nordens färjerederier vill samarbeta

I ett gemensamt uttalande i samband med Nordiskt Färjedriftsmöte i Vaxholm 5-6 september enades rederierna gemensamt om arbeta för tre strategiska mål:

  • Minskat fossilberoende genom miljöteknisk utveckling
  • Samverkan kring relevanta forskningsprojekt
  • Optimal bemanning och utbildning med fokus på säkerhet och service

Dessa mål ska stimulera till utveckling av vägfärjeverksamheterna och skapa förutsättningar för samarbetsprojekt mellan de nordiska länderna.
Uppföljning av de åtgärder och insatser som kommer att vidtas ska presenteras vid Nordiskt färjedriftsmöte 2019.

Vaxholm den 6 september 2017

Matti Vehviläinen, Direktör Närings- trafik och miljöcentralen i Egentliga Finland
Mats Rosin, VD, Finlands Färjetrafik, Finland
Magnus Eriksson, Teknisk inspektör Ålands landskapsregering
Jan Fritz Hansen, Faerge Sekretariatet Danmark
Anders Werner, rederichef Trafikverket Färjerederiet


Trafikminister Anne Berner döpte Finlands första elfärja

Finferries nya färja Elektra döptes idag 29 maj vid Aura å i Åbo. Vid dopet närvarade inbjudna gäster och media. Det traditionella dopuppdraget utfördes av fartygets gudmor, trafikminister Anne Berner.

– Det var en stor ära att få trafikminister Berner som gudmor till vårt fartyg som huvudsakligen drivs med el. Det här bekräftar för oss att vår satsning på ny miljövänlig teknik är uppskattad, berättar den verkställande direktören för Finlands Färjetrafik Ab, Mats Rosin.

Elektras energikällor består i första hand av batteripaket som laddas med landström varje gång fartyget anlöper stranden. Vid sidan om batterierna har färjan som säkerhet dieselelektrisk drift, som kan tas i bruk till exempel vid stränga isvintrar eller eventuella elavbrott. I konstruktionskriterierna har man betonat driftsäkerhet för att få en färja som producerar högklassig basservice med hjälp av den senaste tekniken.

Byggnadsarbetet av Elektra påbörjades i april förra året på det polska varvet CRIST S.A. Finferries är nöjda med samarbetet med fartygets leverantör. Varvet har gjort ett högklassigt arbete vilket enbart en blick på de genomarbetade detaljerna på bildäcket visar.

Den moderna tekniken som krävs på elfärjan har levererats av Siemens.

– Det var tryggt att satsa på ny teknik med en samarbetspartner som redan tidigare har visat prov på en fungerande elfärja, konstaterar Mats Rosin med hänvisning till elfärjan Ampere, som trafikerar i Norge och vars teknik också kommer från Siemens.

Den eldrivna hybridfärjan är avsevärt större än tidigare landsvägsfärjor. Elektra är ett 97,92 meter långt och 15,20 meter brett färjefartyg med en kapacitet för 90 personbilar. Trafiken på rutten Pargas–Nagu påbörjas under juni 2017. Det nya fartygets ankomst kommer inte att påverka ruttens tidtabeller.
Finferries välkomnar alla ombord på den nya generationens fartyg!


Kom och bekanta dig med Finlands första elfärja!

Elfärjan Elektra besöker Åbo måndagen den 29.5. och då har alla intresserade chansen att bekanta sig med den nya färjan kl. 15:00-19:00.Elektra ligger då vid Aura å i närheten av Forum Marinum, i korsningen av Västra Strandgatan och Crichtongatan i Åbo.

Som energikälla för Elektra fungerar i första hand batteripaket levererade av Siemens som laddas med landström och vid sidan av dem har färjan som säkerhet dieselelektrisk drift. Finlands första hybridfärja producerar högklassig basservice med hjälp av den senaste tekniken. Elektra som ska trafikera på rutten Pargas–Nagu är även Finlands största landsvägsfärja med kapacitet för 90 personbilar.
Du kan ladda ner Elektras tekniska detaljer härifrån.


Finlands Färjetrafik: Vi söker förhandlingslösning inför den hotande arbetsnedläggelsen

Finlands Färjetrafik Ab och Finlands Skärgårdsrederi Ab har underhandlat med sjöfartens arbetstagarorganisationer om ett nytt kombinerat kollektivavtal. Arbetstagarorganisationerna meddelade i början av veckan att om parterna inte når förhandlingsresultat före fredagen 28.4.2017 inleder arbetstagarorganisationerna stridsåtgärder denna dag.

Förhandlingarna om det nya kollektivavtalet har förts i god anda och det kom som en överraskning och besvikelse för Finalnds Färjetrafik att motparten beslutade varsla om arbetsnedläggelse. Bolagets ambition är att hitta en förhandlingslösning så att arbetet inte hinner läggas ned. Finlands Färjetrafik har erbjudit ett avtal där de nuvarande anställdas arbetsvillkor inte försämras. Erbjudandet är berättigad även i fråga om arbetsvillkoren för nya anställda

Situationen är otrevlig och Finlands Färjetrafik beklagar den ovisshet som situationen orsakar resenärerna.


BESTÄLL RSS-FIL