Aktuellt

Falco världens första fullständigt autonoma färja

Rolls-Royce och Finlands statsägda färjeoperatör Finferries (koncernen Finlands Färjetrafik) har idag framgångsrikt demonstrerat världens första helt autonoma färja i skärgården söder om Åbo.

Landsvägsfärjan Falco använde en kombination av Rolls-Royce Ship Intelligence-teknologier för att framgångsrikt navigera autonomt sin väg mellan Pargas och Nagu. Under returresan var färjan fjärrstyrd från Åbo.

Under demonstrationen utförde Falco, med 80 inbjudna VIP-gäster ombord, resan under fullt autonom kontroll. Fartyget upptäckte objekt med hjälp av sensorfusion och artificiell intelligens och utförde kollisionsundvikande och automatisk förtöjning med det nyligen utvecklade autonoma navigationssystemet. Allt detta utan mänsklig inblandning från besättningen.

 Falco är utrustad med en rad avancerade sensorer, som gör det möjligt att skapa en detaljerad bild av omgivningen i realtid och med en nivå av noggrannhet utöver det mänskliga ögat. Bilden skapas genom att fusionera sensordata och den vidarebefordras också till Finferries fjärrkontrollcenter på land i Åbo centrum (ca.50 km från färjan), där en  befälhavare övervakar den autonoma operationen och kan vid behov  ta kontroll över fartyget.

Under de autonoma driftstesterna i Åbo skärgård har Rolls-Royce hittills klockat nästan 400 timmar av tester till sjöss. Rolls-Royce Autodocking-system är en av de tekniker som har testats framgångsrikt. Denna funktion gör det möjligt för fartyget att automatiskt ändra kurs och fart när man närmar sig kajen och att utföra automatisk dockning utan mänsklig inblandning. Under sjötesterna har lösningen för att undvika kollision också testats under olika förhållanden under flera timmars drift.

 Tidigare i år började Rolls-Royce och Finferries samarbeta på ett nytt forskningsprojekt kallat SVAN (Safer Vessel with Autonomous Navigation) för att fortsätta genomförandet av resultaten från det tidigare forskningsprojektet Advanced Autonomous Waterborne Applications (AAWA), finansierat av Business Finland.

 Mikael Mäkinen, direktör för Commercial Marine-enheten på Rolls-Royce, kommenterade: ”I dag innebär ett stort steg framåt i resan mot autonom sjöfart och bekräftar exakt vad vi har sagt i flera år, att autonom sjöfart kommer att förverkligas. SVAN-projektet har varit ett framgångsrikt samarbete mellan Rolls-Royce och Finferries och ett idealiskt tillfälle att visa världen hur Ship Intelligence-teknologin kan medföra stora fördelar med säker och effektiv drift av fartyg.”

 ”Det här är ett mycket stolt ögonblick för oss alla och innebär vår mest betydelsefulla milstolpe hittills. Dagens demonstration visar att det autonoma fartyget inte bara är ett koncept, utan något som kommer att omforma sjöfarten som vi känner till den.”

 Mats Rosin, VD för Finferries, tillade: ”Vi är väldigt stolta över att maritim historia igen har gjorts på Pargas-Nagu rutten. Först med vår världsberömda hybridfärja Elektra och nu är Falco världens första fullt autonoma färja. Som en modern fartygsägare har vårt främsta mål i detta samarbete varit att öka säkerheten inom sjötrafiken, eftersom detta är till nytta för både miljön och våra passagerare. Men vi är också lika glada över hur den här demonstrationen öppnar dörrarna för nya möjligheter till autonom, säker och miljövänlig sjöfart.”

 Falco är en landsvägsfärja som påbörjade trafikeringen 1993. Den är utrustad med roderpropellrar från Rolls-Royce.

 

 


Igen ett Internationellt pris till Elektra

Finferries hybridfärja Elektra har för andra gången i år vunnit ett internationellt pris. Denna gång på världens största branschutställning för drivsystem Electric & Hybrid Marine World Expo 2018 som hölls den 27–29 juni i Amsterdam. Utställningen kulminerade i den traditionella prisutdelningen där Finferries tilldelades huvudpriset ”Årets el- och hybriddrivsystem” (Electric & Hybrid Propulsion System of the Year).

Det handlar om ett renommerat årligt hedersomnämnande som baserar sig på en internationell expertjurys bedömning av användningen av innovativa lösningar och systemens funktionssäkerhet.

– För ett rederi av Finferries storlek är det verkligen otroligt att få så mycket internationellt erkännande via hybridfärjan Elektra, kommenterar Finlands Färjetrafiks verkställande direktör Mats Rosin priset.

Elektra utnämndes redan i våras på en annan internationell mässa i Amsterdam till årets fartyg.

– Det här är igen ett bevis på att vårt mod att satsa på ny, miljövänlig teknik var rätt lösning. I planeringen av Elektras innovativa drivsystem deltog många aktörer. Ett särskilt tack går till Siemens, Rolls-Royce och varvet Crist S.A. samt till projektgruppen på Finferries som arbetade med Elektra, konstaterade tekniska direktören Mikko Jukakoski som för Finferries del mottog priset i Amsterdam.

Hybridfärjan Elektra har trafikerat rutten Pargas–Nagu sedan juni i fjol. Elektras transportkapacitet är 40 procent större än vad den äldre färjan på rutten har, men utsläppen är 60 procent lägre. Elektras energikällor är primärt batterier som laddas med landström varje gång färjan anlöper färjfästet. Som säkerhet har färjan också dieselgeneratorer som kan användas under till exempel vintrar med mycket is eller vid eventuella elavbrott.


Finferries deltar i det innovativa One Sea-projektet

Finferries, marknadsledande inom färje- och förbindelsefartygstrafiken i Finland, ansluter sig till ekosystemet One Sea som främjar autonom sjöfart på Östersjön. Finferries strävar efter att tillämpa teknologi för autonom sjöfart i sin framtida verksamhet. Genom att ansluta sig till ekosystemet blir Finferries en av föregångarna inom området.
”Vår avsikt var ursprungligen att först år 2018, efter två års verksamhet, utöka gruppen av föregångarföretag som deltar i att leda ekosystemet. Företagens vilja att investera visar att det finns en stor efterfrågan på marknaden såväl på den autonoma trafiken som på DIMECC:s verksamhetsmodell. Vi önskar naturligtvis nykomlingarna välkomna redan nu”, konstaterar Päivi Haikkola, ekosystemchef på DIMECC.
Finferries verkar längs Finlands kuster och inre vattenvägar, och transporterar årligen tio miljoner passagerare och fyra miljoner fordon. Finferries strävar efter att modernisera sitt fartygsbestånd, och en del av denna uppgift består i att integrera den senaste teknologin såväl i nybyggen som i den befintliga flottan. Teknologierna förväntas förbättra passagerarsäkerheten och garantera bästa möjliga service för personer som är beroende av färjeförbindelser. Företaget fokuserar också mycket på att utveckla miljövänlig teknologi.
”Att ansluta sig till ekosystemet One Sea var ett naturligt steg för det moderna färjerederi som Finferries är. Vi var det första rederiet som introducerade en miljövänlig, eldriven hybridfärja i Finland, och våra fartyg har också använts i testverksamhet inom AAWA-projektet. Det är viktigt för oss att delta i DIMECC-samarbetet, där den nyaste teknologin används för att göra sjöfarten säkrare och mer miljövänlig”, säger Mats Rosin, verkställande direktör för Finferries.
Samuli Eloranta, ordförande för One Seas ledningsgrupp, är entusiastisk över ekosystemets nya medlem. ”Våra nya samarbetspartners företräder branscher som är viktiga med tanke på ekosystemet, och ger ekosystemarbetet en ny dimension. Det är ytterst viktigt att involvera rederiernas perspektiv, som erbjuder inspirerande testmöjligheter.”
Det år 2016 grundade ekosystemet One Sea representerar ett ovanligt avancerat samarbete där aktörer som är globalt ledande inom sina branscher arbetar för ett gemensamt mål: självstyrande sjöfart. Grundarpartners är ABB, Cargotec (MacGregor och Kalmar), Ericsson, Meyer Turku, Rolls-Royce, Tieto samt Wärtsilä. Meriteollisuus Ry har understött arbetet och TEKES har investerat i ekosystemet. Ekosystemet One Sea leds av DIMECC Oy.


Nordens färjerederier vill samarbeta

I ett gemensamt uttalande i samband med Nordiskt Färjedriftsmöte i Vaxholm 5-6 september enades rederierna gemensamt om arbeta för tre strategiska mål:

  • Minskat fossilberoende genom miljöteknisk utveckling
  • Samverkan kring relevanta forskningsprojekt
  • Optimal bemanning och utbildning med fokus på säkerhet och service

Dessa mål ska stimulera till utveckling av vägfärjeverksamheterna och skapa förutsättningar för samarbetsprojekt mellan de nordiska länderna.
Uppföljning av de åtgärder och insatser som kommer att vidtas ska presenteras vid Nordiskt färjedriftsmöte 2019.

Vaxholm den 6 september 2017

Matti Vehviläinen, Direktör Närings- trafik och miljöcentralen i Egentliga Finland
Mats Rosin, VD, Finlands Färjetrafik, Finland
Magnus Eriksson, Teknisk inspektör Ålands landskapsregering
Jan Fritz Hansen, Faerge Sekretariatet Danmark
Anders Werner, rederichef Trafikverket Färjerederiet


Trafikminister Anne Berner döpte Finlands första elfärja

Finferries nya färja Elektra döptes idag 29 maj vid Aura å i Åbo. Vid dopet närvarade inbjudna gäster och media. Det traditionella dopuppdraget utfördes av fartygets gudmor, trafikminister Anne Berner.

– Det var en stor ära att få trafikminister Berner som gudmor till vårt fartyg som huvudsakligen drivs med el. Det här bekräftar för oss att vår satsning på ny miljövänlig teknik är uppskattad, berättar den verkställande direktören för Finlands Färjetrafik Ab, Mats Rosin.

Elektras energikällor består i första hand av batteripaket som laddas med landström varje gång fartyget anlöper stranden. Vid sidan om batterierna har färjan som säkerhet dieselelektrisk drift, som kan tas i bruk till exempel vid stränga isvintrar eller eventuella elavbrott. I konstruktionskriterierna har man betonat driftsäkerhet för att få en färja som producerar högklassig basservice med hjälp av den senaste tekniken.

Byggnadsarbetet av Elektra påbörjades i april förra året på det polska varvet CRIST S.A. Finferries är nöjda med samarbetet med fartygets leverantör. Varvet har gjort ett högklassigt arbete vilket enbart en blick på de genomarbetade detaljerna på bildäcket visar.

Den moderna tekniken som krävs på elfärjan har levererats av Siemens.

– Det var tryggt att satsa på ny teknik med en samarbetspartner som redan tidigare har visat prov på en fungerande elfärja, konstaterar Mats Rosin med hänvisning till elfärjan Ampere, som trafikerar i Norge och vars teknik också kommer från Siemens.

Den eldrivna hybridfärjan är avsevärt större än tidigare landsvägsfärjor. Elektra är ett 97,92 meter långt och 15,20 meter brett färjefartyg med en kapacitet för 90 personbilar. Trafiken på rutten Pargas–Nagu påbörjas under juni 2017. Det nya fartygets ankomst kommer inte att påverka ruttens tidtabeller.
Finferries välkomnar alla ombord på den nya generationens fartyg!


BESTÄLL RSS-FIL