Aktuellt

Undersökning: Kunderna förväntar sig pålitlighet av färje- och förbindelsebåtstrafiken

Finferries lät genomföra en kundnöjdhetsenkät på samtliga 43 rutter i juli 2015. För själva utförandet svarade Innolink Research Oy. Enkäter har genomförts regelbundet under 4 år. År 2015 svarade sammantaget 3 370 passagerare på kundnöjdhetsenkäten, vilket är 1 300 fler än året innan.

Passagerarna lyfte fram känslan av trygghet ombord och pålitligheten i rederiets verksamhet som särskilt viktiga i färje- och förbindelsebåtstrafiken. Andra viktiga faktorer var smidigheten, både vid ombord- och avkörning, och ett förtroendeingivande uppträdande hos personalen. Dessa ämnen toppar redan tredje året i rad det man såg som viktigast. Finferries verksamhet fick enligt alla de viktigaste kriterierna mycket goda vitsord. I den fritt formulerade responsen uttryckte man även uppskattning för att tidtabellerna håller.

” Med hjälp av en GAP-analys bedömer man i enkäten hur bolaget förmår svara mot kundernas förväntningar. Finferries resultat var utmärkta”, konstaterar Pasi Lahtinen från Innolink Research.

Det allmänna vitsord Finferries har fått av kunderna har förbättrats för varje enkät. 2015 var vitsordet 8,6 på en skala från ett till tio.
” Responsen från våra kunder är ytterst viktig för att utveckla verksamheten. Att kundbedömningarna år för år blivit bättre visar att vårt långsiktiga utvecklingsarbete har varit resultatrikt. Men det betyder ju inte att arbetet tar slut, vi fortsätter att vidareutveckla verksamheten. I enkäten lyfte resenärerna särskilt fram önskemål om att webbplatsen utvecklas. Vår ambition är att i fortsättningen betjäna våra kunder allt bättre genom att utveckla nya kommunikationskanaler som ett alternativ för webbsidorna”, konstaterar Finferries kommunikationschef Jutta Valkeinen.

Ytterligare information:
Kommunikationschef Jutta Valkeinen, Finferries, tfn 0400 406 614, jutta.valkeinen@finferries.fi
Undersökningschef Pasi Lahtinen, Innolink Research, tfn 040 533 9367, pasi.lahtinen@innolink.fi


Ny teknik lyfter fram Finlands Färjetrafiks hybridfärja i den internationella spetsen för miljövänliga färjor

Finlands Färjetrafik undertecknade på våren ett avtal med NTM-centralen om en förbättring av servicenivån på rutten Pargas-Nagu. Detta görs med hjälp av en ny, miljövänlig färja. Det energieffektiva nybygget som är större än de nuvarande färjorna på rutten skall tas i trafik sommaren 2017.

– Vi vill erbjuda våra passagerare nytt tonnage som garanterar att vår verksamhet är ännu pålitligare och tryggare än tidigare. Vi har även på ett konkret sätt tagit hänsyn till miljön genom att satsa på en hybridfärja med små utsläpp, berättar Mats Rosin, verkställande direktör för Finlands Färjetrafik Ab.

Som energikälla för nybygget fungerar i första hand batteripaket som laddas med landström och vid sidan av dem har färjan som säkerhet dieselelektrisk drift. I konstruktionskriterierna har man även betonat driftsäkerhet som resulterar i en färja som producerar högklassig basservice med hjälp av den senaste tekniken.

Finlands Färjetrafik beställer nybygget av det polska varvet CRIST S.A. i Gdynia. Finlands Färjetrafik skickade anbudsbegäran till 13 varv och med på slutrakan fanns varv från Finland, Norge, Polen och Tyskland.

– Jag är mycket nöjd över att den långa och detaljerade processen har nått sitt mål. Crist valdes till leverantör eftersom priset var det konkurrenskraftigaste och Crist har kunnandet att leverera ett högklassigt fartyg. Den nya teknik som ska användas på färjan levereras av Siemens som har en gedigen erfarenhet och som kan uppvisa ett utmärkt resultat av tillämpningen på en norsk färja, konstaterar Mats Rosin.

– Hybridfärjan är ett modernt, effektivt och miljövänligt trafikalternativ i den finländska skärgården. Det här är ett viktigt steg framåt i skyddet av Östersjön, säger Janne Öhman, verkställande direktör för Siemens Osakeyhtiö.

Hybridfärjan som tas i bruk på rutten Pargas-Nagu är en naturlig fortsättning på energieffektiva Stella som trafikerar på rutten Korpo-Houtskär-Norrskata. Finlands Färjetrafik har redan tidigare påbörjat utvecklingsarbetet med att vid sidan av traditionell brännolja utnyttja alternativa energikällor på färjorna. Nybygget har även klassats så att det i framtiden även kan trafikera i andra områden och på andra rutter.

Den eldrivna hybridfärjan kommer att vara 90 meter lång och 16 meter bred, med en kapacitet på 90 personbilar.
Trafiken på rutten Pargas-Nagu påbörjas sommaren 2017.


Ytterligare information:

Mats Rosin                                          Jutta Valkeinen   
verkställande direktör                        kommunikationschef                
mats.rosin@finferries.fi                      jutta.valkeinen@finferries.fi
+ 358 400 – 522 037                        +358 400 – 406 614

 
Koncernen Finlands Färjetrafik, Finferries, är en statsägd aktör som sköter både förbindelsebåts- och färjetrafik. Finlands Skärgårdsrederi Ab, som är dotterbolag i koncernen, svarar för förbindelsebåtstrafiken. Koncernen har cirka 320 anställda och den opererar på över 40 rutter runtom i Finland. Dess fartyg och färjor transporterar årligen cirka 5 miljoner fordon och 10 miljoner passagerare. Huvudkontoret finns i Åbo och en filial i Nyslott.


Kundnöjdhetsundersökning från Hitis i söder till Kemijärvi i norr

– också denna sommar kartläggs kundnöjdheten ombord på färjor och förbindelsebåtar
Finferries är ett statsägt rederi som har vajerfärjor, frigående färjor och förbindelsebåtar på 43 rutter runt om i Finland. I juli i år genomför bolaget för fjärde gången en kundnöjdhetsundersökning.

– På många av rutterna är arbetet relativt ensamt, men via kundnöjdhetsundersökningarna får personalen direkt respons för sitt arbete. Resultaten som för varje år blivit bättre visar att både besättningens arbete och rederiets verksamhet uppskattas, säger Finferries kommunikationschef Jutta Valkeinen.

Resultaten från tidigare kundnöjdhetsenkäter har även resulterat i förbättringar, bland annat har informationen om avvikelser i trafiken snabbats upp via en ny mobilapplikation som är så nära realtid som möjligt. Utifrån resultaten från 2014 har Finferries i år lagt till en lokaliseringsfunktion i kartprogrammet på hemsidan. Med den hittar resenären den närmaste färje- eller förbindelsebåtsrutten. Undersökningsresultaten har en nyckelroll vid kartläggningen av kundernas förändrade behov. På många orter är färjorna och förbindelsebåtarna ett livsvillkor, vilket även kan ses i svaren på kundnöjdhetsenkäten.

Undersökningen genomförs även i år av Innolink Research Oy som gör många liknande enkäter varje år.
- De som svarar på Finferries enkäter skiljer sig åt genom att de lämnar rikligt med öppen respons och därigenom använder mer tid än vanligt för att utvärdera verksamheten. Vi lyckades i fjol öka antalet svar med hälften och med över 2 000 svar att analysera är det enkelt att ur samplet lyfta fram såväl sådant som lyckats väl som sådant som behöver utvecklas, konstaterar undersökningschef Katja Rantakeisu från Innolink Resarch som ansvarar för analysen av enkätmaterialet.

I fjol gav kunderna Finferries medeltalet 8,5. Motsvarande vitsord 2013 var 8,4 och 2012 7,9. Kundnöjdhetsblanketterna delas ut ombord på Finferries färjor och fartyg i juli och man kan svara på enkäten även på Finferries webbsidor. De svarande deltar i en utlottning av 3 presentkort på 200 euro.

Ytterligare information: kommunikationschef Jutta Valkeinen, 0400 406 614, jutta.valkeinen@finferries.fi

Koncernen Finlands Färjetrafik, Finferries, är en statsägd aktör som sköter både förbindelsebåts- och färjetrafik. Finlands Skärgårdsrederi Ab, som är dotterbolag i koncernen, svarar för förbindelsefartygstrafiken. Koncernen har cirka 320 anställda och den opererar på över 40 rutter runt om i landet. Finferries fartyg och färjor transporterar årligen cirka 5 miljoner fordon och 10 miljoner passagerare. Huvudkontoret finns i Åbo och en filial i Nyslott.


En förbättring av servicenivån medför en ny färja till Pargas-Nagu-rutten

– Det är ett stort nöje att få vara med och underteckna ett avtal som kommer att förbättra trafiksmidigheten och därmed säkra att skärgården förblir livskraftig även i framtiden. För oss är det en hedersuppgift att få utveckla en ny färja, som lever upp till passagerarnas förväntningar och framtidens miljökrav på den livligt trafikerade Pargas-Nagu-rutten, konstaterar verkställande direktör Mats Rosin på Finlands Färjetrafik. Enligt honom har Finlands Färjetrafik gjort konceptplanering för en hybridfärja som utöver dieselelektrisk drift även har batteripaket som laddas med landström. Konstruktionskriterierna betonar även sjösäkerhet, driftsäkerhet, och effektivitet som resulterar i en färja, som producerar högklassig basservice med hjälp av den nyaste tekniken.

Den planerade miljövänliga färjan, som är större än de nuvarande, är Finferries svar på Egentliga-Finlands NTM-centralens och Trafikverkets begäran om en lösning på ruttens trafikmässiga utmaningar. Den nya färjan kommer att vara ca 95 meter lång, 16 meter bred, med en kapacitet på 90 personbilar. Även lastningsramperna blir bredare än på de nuvarande färjorna vilket gör lastningen och lossningen snabbare. Ramperna blir likadana som på Stella som byggdes 2012 och som trafikerar på Korpo-Houtskär-Norrskata-rutten.

– Nybygget är en naturlig fortsättning på den nya generationen av landsvägsfärjor som Stella representerar. Vårt mål är att utveckla branschen genom att sätta i trafik modernt tonnage med lång livslängd. Vid planering och konstruktion av nybyggen betonar vi starkt miljöaspekterna, säger Mats Rosin.

Bolaget har inlett förhandlingarna med varven. Målet är att nybygget påbörjar trafiken på Pargas-Nagu-rutten sommaren 2017.

Ytterligare information: Finlands Färjetrafik Ab, verkställande direktör Mats Rosin, tfn 0400 522 037
Finlands Färjetrafik Ab, kommunikationschef Jutta Valkeinen, tfn 0400 406 614

Koncernen Finlands Färjetrafik, Finferries, är en statsägd aktör som sköter både förbindelsebåts- och färjetrafik. Koncernen har cirka 320 anställda och den opererar på över 40 rutter runt om i landet. Dess fartyg och färjor transporterar årligen cirka 5 miljoner fordon och 10 miljoner passagerare. Finlands Färjetrafik har under sina 5 verksamhetsår gjort stora investeringar för att förnya tonnaget. Bolaget har satt in 7 helt moderniserade vajerfärjor på olika rutter. Förra sommaren tog bolaget emot oljebekämpnings- och förbindelsefartyget Otava på rutten Kotka–Pyttis och 2013 började den frigående färjan Stella trafikera på rutten Korpo–Houtskär–Norrskata.

 


Kundundersökning ledde till konkret utveckling av Finferries verksamhet

Kundundersökning ledde till konkret utveckling av Finferries verksamhet

Finferries trafikerar på över 40 rutter runt om i Finland med förbindelsebåtar och färjor. Rutterna har sammanlagt över 10 miljoner passagerare om året och somrarna är ur Finferries synvinkel sett s.k. säsong.

I samarbete med Innolink Research Oy genomförde Finferries i fjol en kundnöjdhetsenkät på alla rutter där kundresponsen blev startskottet till en förnyad webbsida och snabbare trafikmeddelanden. De förnyade webbsidorna, som har lanserats nu i sommar, har fått en efterlängtad kartfunktion som gör det enklare att hitta rutterna oberoende av var man reser, i Insjö-Finland eller vid kusten. Finferries har även förnyat sitt system för trafikmeddelanden för att informationen om avvikelser i trafiken ska kunna distribueras i så nära realtid som möjligt.

- Kundundersökningen gav oss tydliga mål för verksamhetsutvecklingen. Det kändes även fint att vår personal fick så mycket positiv respons och att undersökningen gav klara belägg på att deras arbete uppskattas överallt i Finland. För det riktar vi ett stort tack till alla som svarade på enkäten. Vi hoppas att kunderna även i år lämnar respons när enkäterna delas ut på våra rutter i juli, säger Finferries kommunikationschef Jutta Valkeinen.

- Det är glädjande att Finferries i fjol fick ett så utmärkt resultat inom de delområden som de svarande upplevde som mest viktiga, där i synnerhet kundernas känsla av att resa tryggt och personalens kundbemötande lyftes fram bland de mest framgångsrika delfaktorerna. Även det allmänna vitsordet från kunderna, 8,4 (på skalan 1–10), visar att man litar på Finferries verksamhet, bedömer undersökningschef Katja Rantakeisu på Innolink Research Oy fjolårsresultatet.

Kundnöjdhetsenkäten läggs ut även på Finferries webbplats www.finferries.fi där man under juli månad kan svara på den på båda inhemska språken. Bland de svarande lottas 3 presentkort på 200 euro ut.

Ytterligare information: Kommunikationschef Jutta Valkeinen, jutta.valkeinen@finferries.fi, tfn 0400-406 614

Finferries trafikerar på följande rutter:

Alassalmi, Arvinsalmi, Barösund, Bergö, Eskilsö, Hanhivirta, Hirvisalmi, Houtskär-Iniö, Hämmärönsalmi, Hätinvirta, Högsar, Högsåra, Iniö-Gustavs, Karlö, Kasnäs-Hitis, Keistiö, Kivimo, Koivukanta, Kokkila, Korpo-Houtskär, Korpo-Norrskata, Kortesalmi, Kotka-Pyttis, Kuparonvirta, Kyläniemi, Lamposaari, Mossala, Nagu-Korpo, Nagu norra rutt, Palva, Pargas-Nagu, Pellinki, Puutossalmi, Rongonsalmi, Räisälä, Saverkeit, Skåldö, Tappuvirta, Vartsala, Vekaransalmi, Velkuanmaa, Velkuarutten, Våno.


BESTÄLL RSS-FIL