Aktuellt

Kundnöjdhetsundersökning från Hitis i söder till Kemijärvi i norr

– också denna sommar kartläggs kundnöjdheten ombord på färjor och förbindelsebåtar
Finferries är ett statsägt rederi som har vajerfärjor, frigående färjor och förbindelsebåtar på 43 rutter runt om i Finland. I juli i år genomför bolaget för fjärde gången en kundnöjdhetsundersökning.

– På många av rutterna är arbetet relativt ensamt, men via kundnöjdhetsundersökningarna får personalen direkt respons för sitt arbete. Resultaten som för varje år blivit bättre visar att både besättningens arbete och rederiets verksamhet uppskattas, säger Finferries kommunikationschef Jutta Valkeinen.

Resultaten från tidigare kundnöjdhetsenkäter har även resulterat i förbättringar, bland annat har informationen om avvikelser i trafiken snabbats upp via en ny mobilapplikation som är så nära realtid som möjligt. Utifrån resultaten från 2014 har Finferries i år lagt till en lokaliseringsfunktion i kartprogrammet på hemsidan. Med den hittar resenären den närmaste färje- eller förbindelsebåtsrutten. Undersökningsresultaten har en nyckelroll vid kartläggningen av kundernas förändrade behov. På många orter är färjorna och förbindelsebåtarna ett livsvillkor, vilket även kan ses i svaren på kundnöjdhetsenkäten.

Undersökningen genomförs även i år av Innolink Research Oy som gör många liknande enkäter varje år.
- De som svarar på Finferries enkäter skiljer sig åt genom att de lämnar rikligt med öppen respons och därigenom använder mer tid än vanligt för att utvärdera verksamheten. Vi lyckades i fjol öka antalet svar med hälften och med över 2 000 svar att analysera är det enkelt att ur samplet lyfta fram såväl sådant som lyckats väl som sådant som behöver utvecklas, konstaterar undersökningschef Katja Rantakeisu från Innolink Resarch som ansvarar för analysen av enkätmaterialet.

I fjol gav kunderna Finferries medeltalet 8,5. Motsvarande vitsord 2013 var 8,4 och 2012 7,9. Kundnöjdhetsblanketterna delas ut ombord på Finferries färjor och fartyg i juli och man kan svara på enkäten även på Finferries webbsidor. De svarande deltar i en utlottning av 3 presentkort på 200 euro.

Ytterligare information: kommunikationschef Jutta Valkeinen, 0400 406 614, jutta.valkeinen@finferries.fi

Koncernen Finlands Färjetrafik, Finferries, är en statsägd aktör som sköter både förbindelsebåts- och färjetrafik. Finlands Skärgårdsrederi Ab, som är dotterbolag i koncernen, svarar för förbindelsefartygstrafiken. Koncernen har cirka 320 anställda och den opererar på över 40 rutter runt om i landet. Finferries fartyg och färjor transporterar årligen cirka 5 miljoner fordon och 10 miljoner passagerare. Huvudkontoret finns i Åbo och en filial i Nyslott.


En förbättring av servicenivån medför en ny färja till Pargas-Nagu-rutten

– Det är ett stort nöje att få vara med och underteckna ett avtal som kommer att förbättra trafiksmidigheten och därmed säkra att skärgården förblir livskraftig även i framtiden. För oss är det en hedersuppgift att få utveckla en ny färja, som lever upp till passagerarnas förväntningar och framtidens miljökrav på den livligt trafikerade Pargas-Nagu-rutten, konstaterar verkställande direktör Mats Rosin på Finlands Färjetrafik. Enligt honom har Finlands Färjetrafik gjort konceptplanering för en hybridfärja som utöver dieselelektrisk drift även har batteripaket som laddas med landström. Konstruktionskriterierna betonar även sjösäkerhet, driftsäkerhet, och effektivitet som resulterar i en färja, som producerar högklassig basservice med hjälp av den nyaste tekniken.

Den planerade miljövänliga färjan, som är större än de nuvarande, är Finferries svar på Egentliga-Finlands NTM-centralens och Trafikverkets begäran om en lösning på ruttens trafikmässiga utmaningar. Den nya färjan kommer att vara ca 95 meter lång, 16 meter bred, med en kapacitet på 90 personbilar. Även lastningsramperna blir bredare än på de nuvarande färjorna vilket gör lastningen och lossningen snabbare. Ramperna blir likadana som på Stella som byggdes 2012 och som trafikerar på Korpo-Houtskär-Norrskata-rutten.

– Nybygget är en naturlig fortsättning på den nya generationen av landsvägsfärjor som Stella representerar. Vårt mål är att utveckla branschen genom att sätta i trafik modernt tonnage med lång livslängd. Vid planering och konstruktion av nybyggen betonar vi starkt miljöaspekterna, säger Mats Rosin.

Bolaget har inlett förhandlingarna med varven. Målet är att nybygget påbörjar trafiken på Pargas-Nagu-rutten sommaren 2017.

Ytterligare information: Finlands Färjetrafik Ab, verkställande direktör Mats Rosin, tfn 0400 522 037
Finlands Färjetrafik Ab, kommunikationschef Jutta Valkeinen, tfn 0400 406 614

Koncernen Finlands Färjetrafik, Finferries, är en statsägd aktör som sköter både förbindelsebåts- och färjetrafik. Koncernen har cirka 320 anställda och den opererar på över 40 rutter runt om i landet. Dess fartyg och färjor transporterar årligen cirka 5 miljoner fordon och 10 miljoner passagerare. Finlands Färjetrafik har under sina 5 verksamhetsår gjort stora investeringar för att förnya tonnaget. Bolaget har satt in 7 helt moderniserade vajerfärjor på olika rutter. Förra sommaren tog bolaget emot oljebekämpnings- och förbindelsefartyget Otava på rutten Kotka–Pyttis och 2013 började den frigående färjan Stella trafikera på rutten Korpo–Houtskär–Norrskata.

 


Kundundersökning ledde till konkret utveckling av Finferries verksamhet

Kundundersökning ledde till konkret utveckling av Finferries verksamhet

Finferries trafikerar på över 40 rutter runt om i Finland med förbindelsebåtar och färjor. Rutterna har sammanlagt över 10 miljoner passagerare om året och somrarna är ur Finferries synvinkel sett s.k. säsong.

I samarbete med Innolink Research Oy genomförde Finferries i fjol en kundnöjdhetsenkät på alla rutter där kundresponsen blev startskottet till en förnyad webbsida och snabbare trafikmeddelanden. De förnyade webbsidorna, som har lanserats nu i sommar, har fått en efterlängtad kartfunktion som gör det enklare att hitta rutterna oberoende av var man reser, i Insjö-Finland eller vid kusten. Finferries har även förnyat sitt system för trafikmeddelanden för att informationen om avvikelser i trafiken ska kunna distribueras i så nära realtid som möjligt.

- Kundundersökningen gav oss tydliga mål för verksamhetsutvecklingen. Det kändes även fint att vår personal fick så mycket positiv respons och att undersökningen gav klara belägg på att deras arbete uppskattas överallt i Finland. För det riktar vi ett stort tack till alla som svarade på enkäten. Vi hoppas att kunderna även i år lämnar respons när enkäterna delas ut på våra rutter i juli, säger Finferries kommunikationschef Jutta Valkeinen.

- Det är glädjande att Finferries i fjol fick ett så utmärkt resultat inom de delområden som de svarande upplevde som mest viktiga, där i synnerhet kundernas känsla av att resa tryggt och personalens kundbemötande lyftes fram bland de mest framgångsrika delfaktorerna. Även det allmänna vitsordet från kunderna, 8,4 (på skalan 1–10), visar att man litar på Finferries verksamhet, bedömer undersökningschef Katja Rantakeisu på Innolink Research Oy fjolårsresultatet.

Kundnöjdhetsenkäten läggs ut även på Finferries webbplats www.finferries.fi där man under juli månad kan svara på den på båda inhemska språken. Bland de svarande lottas 3 presentkort på 200 euro ut.

Ytterligare information: Kommunikationschef Jutta Valkeinen, jutta.valkeinen@finferries.fi, tfn 0400-406 614

Finferries trafikerar på följande rutter:

Alassalmi, Arvinsalmi, Barösund, Bergö, Eskilsö, Hanhivirta, Hirvisalmi, Houtskär-Iniö, Hämmärönsalmi, Hätinvirta, Högsar, Högsåra, Iniö-Gustavs, Karlö, Kasnäs-Hitis, Keistiö, Kivimo, Koivukanta, Kokkila, Korpo-Houtskär, Korpo-Norrskata, Kortesalmi, Kotka-Pyttis, Kuparonvirta, Kyläniemi, Lamposaari, Mossala, Nagu-Korpo, Nagu norra rutt, Palva, Pargas-Nagu, Pellinki, Puutossalmi, Rongonsalmi, Räisälä, Saverkeit, Skåldö, Tappuvirta, Vartsala, Vekaransalmi, Velkuanmaa, Velkuarutten, Våno.


Oljebekämpnings- och förbindelsefartyget Otava döptes i Nystad

Kombinationsfartyget som började byggas i maj 2013 är en ny typ av fartyg som utöver förbindelsetrafik i skärgården även kan användas för eventuella oljebekämpningsuppdrag. Otava sätts in på rutten Kotka–Pyttis där såväl ruttens längd som de svåra isförhållandena ställer särskilda krav på fartygets prestanda. Fartyget är konstruerat för att kunna gå i 30 cm tjock is och skrovets utformning ger minimerad bränsleförbrukning även i högre sjögång.

Fartyget som är utrustat med den nyaste tekniken är 34,9 meter långt och 9 meter brett. Djupgåendet i förbindelsebåtstrafik är 2,4 meter och i oljebekämpningsuppdrag 2,65 meter. Fartyget kan ta 100 passagerare och även transportera en lastbil eller 8 personbilar.

– Vi är glada över att Finferries efter en omfattande upphandling valde Uudenkaupungin Työvene Oy att bygga fartyget. Utöver priset vägde varvets gedigna kompetens inom fartygsbygge av detta slag tillsammans med de goda erfarenheterna av fartyg som varvet har byggt till vår fördel, berättar verkställande direktör Harri Putro på Uudenkaupungin Työvene Oy.

– Det har väntats länge på ett nytt förbindelsefartyg till Kotka skärgård. Man kan säga att bygget av Otava möjliggjordes av den lokala befolkningens och myndighetens gemensamma vilja. Tack vare det långa avtal som NTM-centralen i Egentliga Finland upphandlade på rutten Kotka–Pyttis blev det möjligt att investera i ett nybygge för 7,5 miljoner euro. Vårt nya fartyg visar att säkerhets- och miljöfaktorerna väger tungt även när det handlar om att utveckla skärgården och andra sjö- och havsområden, säger Mats Rosin, verkställande direktör på Finlands Färjetrafik Ab.


Förbindelsebåten Jurmo II säljs till Sverige

Fartyget är byggt i Finland 1975 och förlängt 1984 och har tidigare gått i reguljär trafik bland annat i Åbo skärgård, senast på Iniörutten till slutet av år 2012. Efter upphandling ersattes hon av ett annat fartyg. Tilläggsinformation: Mats Rosin, Verkställande direktör, Finferries: +358 400 522037 Anders Werner, Chef


BESTÄLL RSS-FIL