Aktuellt

Velkua rutten - Kaita - Ansiktsmasktvång på förbindelsefartyget - 01.04.2021 11:19

Det är ansiktsmasktvång på förbindelsefartygen fr.o.m. 1.4. och NTM-centralen vädjar till resenärerna att undvika icke-nödvändiga resor med förbindelsefartygen.

Tilläggsinformation fås från NTM-centralens pressmeddelande.


Kotka-Pyttis - 05.02.2021 11:50

Otavas passagerarkapacitet har begränsats till 50 personer

Genom en ändring av lagen om smittsamma sjukdomar krävs det av dem som tillhandahåller tjänster inom skärgårdstrafiken att i sin verksamhet vidta åtgärder för att förhindra spridningen av coronavirussjukdomen. Ändringen trädde i kraft den 22.2.2021 och skyldigheterna gäller fram till den 30.6.2021. Begränsningsskyldigheten grundar sig på lagen om smittsamma sjukdomar och är obligatorisk.

I första hand har serviceproducenterna skyldighet att försäkra sig om tillräckliga säkerhetsavstånd och vid behov begränsa fartygens passagerarkapacitet för att försäkra att avstånden passagerarna emellan kan hållas i passagerarutrymmet och därmed minska risken för droppsmitta. I mån av möjlighet skall man sträva efter att bänkar bredvid varandra inte skulle fyllas av andra än personer som tillhör samma hushåll eller av personer som annars haft närkontakt. Det rekommenderas även mycket starkt att alla passagerare använder munskydd under hela resan. Kunderna tas ombord i den ordning de anländer inom ramen för fartygets kapacitet, som vanligt.

Genom att begränsa passagerarkapaciteten vill vi trygga passagerarnas hälsosäkerhet samt trygga prestandan hos personalen på Otava, så att trafiken under coronapandemin kan fortsätta oavbrutet till alla holmar på Kotka-Pyttis ruttens trafikområde. På grund av orsakerna ovan har förbindelsebåt Otavas passagerarkapacitet begränsats till 50 personer

Teklas passagerarkapacitet har begränsats till 30 personer i passagerarutrymmen inombords.


Finferries sätter in nytt miljövänligt tonnage i Finlands landsvägsfärjetrafik

Finlands Färjetrafik Ab, Finferries, har undertecknat serviceavtal med NTM-centralen om 40 landsvägsfärjerutter i Finland. Rutterna är indelade i 4 kontraktshelheter och deras längd varierar mellan 6-10 år. De nya avtalen höjer servicenivån på flera rutter och innebär även att nya miljövänliga frigående färjor och vajerfärjor tas i bruk i våra känsliga vattenområden.

– Avtalen möjliggör bland annat att 2 nya hybridfärjor sätts in på våra livligaste rutter på Skärgårdsvägen. Dessutom höjs kapaciteten på flera rutter genom olika nya arrangemang. Det är fint att NTM-centralen så här långsiktigt vill satsa på utvecklingen av landsvägsfärjeförbindelserna. Det kommer att märkas på ett positivt sätt såväl i passagerarnas som i personalens vardag. Långa avtal gör det möjligt att investera i ny, miljövänlig teknik, konstaterar Finlands Färjetrafiks verkställande direktör Mats Rosin.

Servicenivån på Pargas–Nagu-rutten höjs från början av 2023 då rutten börjar trafikeras parallellt av en hybridfärja med uppdaterad teknik motsvarande den nuvarande hybridfärjan Elektra. Det ökar färjplatsens fordonskapacitet och minskar de lokala koldioxidutsläppen med till och med mer än 60 procent. Med två hybridfärjor på rutten uppnås även bättre trafikprestationer än för närvarande med tre färjor. Den nya färjans energikällor är i första hand batteripaket som laddas med landström och vid sidan av dem dieselgeneratorer som reserv.

Färjplatsen för Nagu–Korpo-rutten får en avsevärt bättre kapacitet när den nuvarande huvudfärjan ersätts med en hybridvajerfärja som börjar trafikera 2023. Färjplatsens förmedlingskapacitet ökar med över 60 procent från nuvarande 30 fordon. Samtidigt minskar de lokala koldioxidutsläppen med över 60 procent.

På Skåldö-rutten förbättras bärigheten och koldioxidavtrycket minskar avsevärt när den nuvarande 90 tons vajerfärjan ersätts av en miljövänlig hybridvajerfärja på 150 ton i början av 2022.

Via nya arrangemang leder de nya avtalen till större landsvägsfärjor även på följande rutter: Arvinsalmi, Hanhivirta, Palva, Korpo-Norrskata, Gustavs-Iniö och Bergö.

– Det här är ett bra bevis på att upphandlaren uppmanar oss alla att delta i det gemensamma miljötalkot. Dessutom inger detta alla dem som bor i skärgården eller våra insjöområden förtroende och framtidshopp. Det är verkligen fint att Finferries har möjlighet att genomföra dessa förnyelser och vår avsikt är ta alla i hamn genom ansvarsfullt arbete i god anda, sammanfattar Rosin.


Färjan Mergus i en nära på –situation 13.11.2019

Färjan Mergus hamnade idag kl. 12:48 i en nära på –situation med passagerar-fraktfartyget Finnswan. Bolaget har raporterat händelsen till myndigheterna och situation utreds.

Ombord fanns 2 passagerare och 3 besättningsmän. Mergus gjorde en undanmanöver för att undvika kollision. Ingen skadades
och färjan fortsätter trafikera enligt normal tidtabell.

Tilläggsinformation: Säkerhets- och trafikdirektör Pasi Roos, tfn 050 541 0838


Finferries beställer en ny miljövänlig hybridfärja

Miljöarbetet inom färjetrafiken fortsätter – Finferries beställer en miljövänlig hybridfärja för trafik på Åland

Finferries har beställt en ny eldriven hybridfärja. Den nya miljövänliga färjan kommer att sättas in på Föglörutten, som konkurrensutsattes av Ålands landskapsregering. Intressebolaget Ansgar Ab på Åland sköter trafiken och underhållet av färjan.
Den nya färjans energikällor är i första hand batteripaket som laddas med landström och vid sidan av dem dieselgeneratorer som reserv. I planeringskriterierna framhävs bl.a. resekomforten och funktionssäkerheten. Slutresultatet är en färja som utnyttjar senaste teknik och som har låga utsläpp.

Den eldrivna hybridfärjan blir 100,5 meter lång, 17,4 meter bred och den har kapacitet för 90 personbilar. Den påbörjar trafikeringen på Föglörutten på Åland 1.4.2022.
Finferries förra nybygge, hybridfärjan Elektra – den första i sitt slag i Finland – är en god referens vid planeringen av den nya färjan.

- Miljövänliga Elektra har varit en framgång. Dess innovativa laddningssystem och hybridlösning har erhållit många internationella priser. Elektra, som är betydligt större än de tidigare landsvägsfärjorna, har lyft smidigheten på Finlands livligaste färjepass från Pargas till Nagu till en helt ny nivå, berättar Finlands Färjetrafik Ab:s verkställande direktör Mats Rosin.

Efter en lång och detaljerad urvalsprocess utsågs det polska varvet Crist till leverantör av den nya hybridfärjan. Crist har även byggt Elektra. Kontraktet inkluderar även en option på en motsvarande hybridfärja. I konkurrensutsättningen skickade Finferries ut begäran om anbud till 23 varv, av vilka 6 var inhemska. Av de finländska varven lämnade endast ett varv anbud.

- Det är bra att bygget av färjan är i erfarna händer och vi förväntar oss ett minst lika pålitligt och högkvalitativt slutresultat som Elektra. Visst var det en besvikelse att det enda finska anbudet var betydligt dyrare än vinnarens anbud, konstaterar Rosin.
Den nya teknik som färjan utnyttjar levereras av Siemens, som också stod för den innovativa hybridlösningen till Elektra.

- Man kan säga att den nya färjan är Elektra 2.0. Tekniken har utvecklats enormt inom detta område under de senaste åren. Vi erbjuder passagerarna en miljövänlig och driftsäker färja, sammanfattar Rosin.


BESTÄLL RSS-FIL