Aktuellt

Finferries är årets logistikföretag 2020 i Egentliga Finland

Finferries belönades den 20.4.2021 med hederspris som årets logistikföretag. Hederspriset beviljades av Åbo Handelskammare och Finlands Inköps- och Logistikförening LOGY rf i Egentliga Finland. Priset beviljas för landsomfattande och framstående arbete i Egentliga Finland för utveckling av Finlands logistikbransch och logistiktjänster. Finferries verkställande direktör Mats Rosin tog emot priset i Åbo mässcentrum.

– Priset är väldigt uppskattat och Finferries tackar för detta erkännande, som bevisar att vårt utvecklingsarbete för färjtrafiken uppskattas. Vårt mål är att vara Nordens främsta aktör inom förbindelsetrafik till sjöss, som moderniserar och förnyar sin flotta för att förbättra säkerheten och minska miljöbelastningen. Finlands första hybridfärja Elektra har varit i trafik i snart fyra år och erfarenheterna har varit mycket goda. Tack vare Elektra har vi ny teknologi, som gynnar vår miljö, konstaterar Mats Rosin.

Se meddelandet på finska från Åbo Handelskammare


Finferries sätter in nytt miljövänligt tonnage i Finlands landsvägsfärjetrafik

Finlands Färjetrafik Ab, Finferries, har undertecknat serviceavtal med NTM-centralen om 40 landsvägsfärjerutter i Finland. Rutterna är indelade i 4 kontraktshelheter och deras längd varierar mellan 6-10 år. De nya avtalen höjer servicenivån på flera rutter och innebär även att nya miljövänliga frigående färjor och vajerfärjor tas i bruk i våra känsliga vattenområden.

– Avtalen möjliggör bland annat att 2 nya hybridfärjor sätts in på våra livligaste rutter på Skärgårdsvägen. Dessutom höjs kapaciteten på flera rutter genom olika nya arrangemang. Det är fint att NTM-centralen så här långsiktigt vill satsa på utvecklingen av landsvägsfärjeförbindelserna. Det kommer att märkas på ett positivt sätt såväl i passagerarnas som i personalens vardag. Långa avtal gör det möjligt att investera i ny, miljövänlig teknik, konstaterar Finlands Färjetrafiks verkställande direktör Mats Rosin.

Servicenivån på Pargas–Nagu-rutten höjs från början av 2023 då rutten börjar trafikeras parallellt av en hybridfärja med uppdaterad teknik motsvarande den nuvarande hybridfärjan Elektra. Det ökar färjplatsens fordonskapacitet och minskar de lokala koldioxidutsläppen med till och med mer än 60 procent. Med två hybridfärjor på rutten uppnås även bättre trafikprestationer än för närvarande med tre färjor. Den nya färjans energikällor är i första hand batteripaket som laddas med landström och vid sidan av dem dieselgeneratorer som reserv.

Färjplatsen för Nagu–Korpo-rutten får en avsevärt bättre kapacitet när den nuvarande huvudfärjan ersätts med en hybridvajerfärja som börjar trafikera 2023. Färjplatsens förmedlingskapacitet ökar med över 60 procent från nuvarande 30 fordon. Samtidigt minskar de lokala koldioxidutsläppen med över 60 procent.

På Skåldö-rutten förbättras bärigheten och koldioxidavtrycket minskar avsevärt när den nuvarande 90 tons vajerfärjan ersätts av en miljövänlig hybridvajerfärja på 150 ton i början av 2022.

Via nya arrangemang leder de nya avtalen till större landsvägsfärjor även på följande rutter: Arvinsalmi, Hanhivirta, Palva, Korpo-Norrskata, Gustavs-Iniö och Bergö.

– Det här är ett bra bevis på att upphandlaren uppmanar oss alla att delta i det gemensamma miljötalkot. Dessutom inger detta alla dem som bor i skärgården eller våra insjöområden förtroende och framtidshopp. Det är verkligen fint att Finferries har möjlighet att genomföra dessa förnyelser och vår avsikt är ta alla i hamn genom ansvarsfullt arbete i god anda, sammanfattar Rosin.


Färjan Mergus i en nära på –situation 13.11.2019

Färjan Mergus hamnade idag kl. 12:48 i en nära på –situation med passagerar-fraktfartyget Finnswan. Bolaget har raporterat händelsen till myndigheterna och situation utreds.

Ombord fanns 2 passagerare och 3 besättningsmän. Mergus gjorde en undanmanöver för att undvika kollision. Ingen skadades
och färjan fortsätter trafikera enligt normal tidtabell.

Tilläggsinformation: Säkerhets- och trafikdirektör Pasi Roos, tfn 050 541 0838


Finferries beställer en ny miljövänlig hybridfärja

Miljöarbetet inom färjetrafiken fortsätter – Finferries beställer en miljövänlig hybridfärja för trafik på Åland

Finferries har beställt en ny eldriven hybridfärja. Den nya miljövänliga färjan kommer att sättas in på Föglörutten, som konkurrensutsattes av Ålands landskapsregering. Intressebolaget Ansgar Ab på Åland sköter trafiken och underhållet av färjan.
Den nya färjans energikällor är i första hand batteripaket som laddas med landström och vid sidan av dem dieselgeneratorer som reserv. I planeringskriterierna framhävs bl.a. resekomforten och funktionssäkerheten. Slutresultatet är en färja som utnyttjar senaste teknik och som har låga utsläpp.

Den eldrivna hybridfärjan blir 100,5 meter lång, 17,4 meter bred och den har kapacitet för 90 personbilar. Den påbörjar trafikeringen på Föglörutten på Åland 1.4.2022.
Finferries förra nybygge, hybridfärjan Elektra – den första i sitt slag i Finland – är en god referens vid planeringen av den nya färjan.

- Miljövänliga Elektra har varit en framgång. Dess innovativa laddningssystem och hybridlösning har erhållit många internationella priser. Elektra, som är betydligt större än de tidigare landsvägsfärjorna, har lyft smidigheten på Finlands livligaste färjepass från Pargas till Nagu till en helt ny nivå, berättar Finlands Färjetrafik Ab:s verkställande direktör Mats Rosin.

Efter en lång och detaljerad urvalsprocess utsågs det polska varvet Crist till leverantör av den nya hybridfärjan. Crist har även byggt Elektra. Kontraktet inkluderar även en option på en motsvarande hybridfärja. I konkurrensutsättningen skickade Finferries ut begäran om anbud till 23 varv, av vilka 6 var inhemska. Av de finländska varven lämnade endast ett varv anbud.

- Det är bra att bygget av färjan är i erfarna händer och vi förväntar oss ett minst lika pålitligt och högkvalitativt slutresultat som Elektra. Visst var det en besvikelse att det enda finska anbudet var betydligt dyrare än vinnarens anbud, konstaterar Rosin.
Den nya teknik som färjan utnyttjar levereras av Siemens, som också stod för den innovativa hybridlösningen till Elektra.

- Man kan säga att den nya färjan är Elektra 2.0. Tekniken har utvecklats enormt inom detta område under de senaste åren. Vi erbjuder passagerarna en miljövänlig och driftsäker färja, sammanfattar Rosin.


Falco världens första fullständigt autonoma färja

Rolls-Royce och Finlands statsägda färjeoperatör Finferries (koncernen Finlands Färjetrafik) har idag framgångsrikt demonstrerat världens första helt autonoma färja i skärgården söder om Åbo.

Landsvägsfärjan Falco använde en kombination av Rolls-Royce Ship Intelligence-teknologier för att framgångsrikt navigera autonomt sin väg mellan Pargas och Nagu. Under returresan var färjan fjärrstyrd från Åbo.

Under demonstrationen utförde Falco, med 80 inbjudna VIP-gäster ombord, resan under fullt autonom kontroll. Fartyget upptäckte objekt med hjälp av sensorfusion och artificiell intelligens och utförde kollisionsundvikande och automatisk förtöjning med det nyligen utvecklade autonoma navigationssystemet. Allt detta utan mänsklig inblandning från besättningen.

 Falco är utrustad med en rad avancerade sensorer, som gör det möjligt att skapa en detaljerad bild av omgivningen i realtid och med en nivå av noggrannhet utöver det mänskliga ögat. Bilden skapas genom att fusionera sensordata och den vidarebefordras också till Finferries fjärrkontrollcenter på land i Åbo centrum (ca.50 km från färjan), där en  befälhavare övervakar den autonoma operationen och kan vid behov  ta kontroll över fartyget.

Under de autonoma driftstesterna i Åbo skärgård har Rolls-Royce hittills klockat nästan 400 timmar av tester till sjöss. Rolls-Royce Autodocking-system är en av de tekniker som har testats framgångsrikt. Denna funktion gör det möjligt för fartyget att automatiskt ändra kurs och fart när man närmar sig kajen och att utföra automatisk dockning utan mänsklig inblandning. Under sjötesterna har lösningen för att undvika kollision också testats under olika förhållanden under flera timmars drift.

 Tidigare i år började Rolls-Royce och Finferries samarbeta på ett nytt forskningsprojekt kallat SVAN (Safer Vessel with Autonomous Navigation) för att fortsätta genomförandet av resultaten från det tidigare forskningsprojektet Advanced Autonomous Waterborne Applications (AAWA), finansierat av Business Finland.

 Mikael Mäkinen, direktör för Commercial Marine-enheten på Rolls-Royce, kommenterade: ”I dag innebär ett stort steg framåt i resan mot autonom sjöfart och bekräftar exakt vad vi har sagt i flera år, att autonom sjöfart kommer att förverkligas. SVAN-projektet har varit ett framgångsrikt samarbete mellan Rolls-Royce och Finferries och ett idealiskt tillfälle att visa världen hur Ship Intelligence-teknologin kan medföra stora fördelar med säker och effektiv drift av fartyg.”

 ”Det här är ett mycket stolt ögonblick för oss alla och innebär vår mest betydelsefulla milstolpe hittills. Dagens demonstration visar att det autonoma fartyget inte bara är ett koncept, utan något som kommer att omforma sjöfarten som vi känner till den.”

 Mats Rosin, VD för Finferries, tillade: ”Vi är väldigt stolta över att maritim historia igen har gjorts på Pargas-Nagu rutten. Först med vår världsberömda hybridfärja Elektra och nu är Falco världens första fullt autonoma färja. Som en modern fartygsägare har vårt främsta mål i detta samarbete varit att öka säkerheten inom sjötrafiken, eftersom detta är till nytta för både miljön och våra passagerare. Men vi är också lika glada över hur den här demonstrationen öppnar dörrarna för nya möjligheter till autonom, säker och miljövänlig sjöfart.”

 Falco är en landsvägsfärja som påbörjade trafikeringen 1993. Den är utrustad med roderpropellrar från Rolls-Royce.

 

 


BESTÄLL RSS-FIL