Aktuellt

Räisälä - 28.04.2021 08:55

Räisälä isväg har stängts för denna säsong.

Vi meddelar när färjan återgår i trafik.


Kortesalmi - 23.04.2021 11:10

Färjplats: Kortesalmi
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Årsservice
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Puutossalmi - 23.04.2021 11:00

Färjplats: Puutossalmi
Situation: Viktbegränsning 60 t
Orsak: Årsservice
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Kietävälä - 23.04.2021 10:51

Färjplats: Kietävälä
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Årsservice
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Kuparonvirta - 23.04.2021 10:46

Färjplats: Kuparonvirta
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Årsservice
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

BESTÄLL RSS-FIL