Aktuellt

Hanhivirta - 16.09.2021 14:44

Färjplats: Hanhivirta
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Tappuvirta - 16.09.2021 14:42

Färjplats: Tappuvirta
Situation: Trafikavbrott
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Mossala - 16.09.2021 08:16

Färjplats: Mossala
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Årsservice
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Finferries nybygge får namnet Altera

Finferries eldrivna hybridfärja, som är under byggnad, kommer att få namnet Altera.

Altera betyder stolt, utmärkt och den andra av två, vilket är lämpligt då Altera kommer att trafikera tillsammans med Elektra på Pargas–Nagu-rutten i Åbolands skärgård. Vi är stolta över Elektras teknologi och vi ser fram emot att få välkomna ytterligare en miljövänlig elfärja till Pargas, berättar Mats Rosin, verkställande direktör för Finlands Färjetrafik.

Elektra har fungerat som förebild vid projektet och Altera kommer primärt också att drivas med batteripaket, som laddas med landström. Som säkerhet har färjan också dieselgeneratorer. Elektra och Altera har lika stor lastkapacitet. Altera kommer att rymma 92 personbilar och den maximala passagerarmängden är 375.

Altera börjar trafikera på Pargas–Nagu-rutten senast den 1.1.2023, men sannolikt redan år 2022.

Koncernen Finlands Färjetrafik, som marknadsförs med namnet Finferries, är ett statsägt rederi som sköter både förbindelsebåts- och färjetrafik. Finferries fartyg transporterar årligen cirka 4 miljoner fordon och 10 miljoner passagerare. Koncernen har över 300 anställda på 42 rutter runt om i Finland.
Läs mer om vår verksamhet: finferries.fi


Pargas-Nagu - 01.09.2021 13:21

Förändringar i Pargas-Nagu ruttens hösttidtabell gällande natturerna.

Det har lagts till en avgång kl. 02:00 från Pargas och en avgång kl. 02:15 från Nagu.

Nattturerna nedan har blivit beställningsturer.
Pargas-Nagu: kl. 0:00, 01:00, 02:00, 03:00 och 04:00
Nagu-Pargas: kl. 0:35, 01:15, 02:15, 03:15 och 04:15

Turen beställs genom att ringa 040 662 1320. Avgången från Pargas sker ifall fordonet är på stranden 5 min innan
avgångstiden. Avgången från Nagu måste beställas 20 min innan avgångstiden. Beställningsturerna kan beställas även via sms

Vi ber er uppmärksamma att förändringarna i natturerna inte syns i pappersversionen av tidtabellen. 


BESTÄLL RSS-FIL