Aktuellt

Skåldö - 13.08.2021 16:32

P.g.a. ombyggnad av strandkonstruktioner vid Skåldö färjan sker körning till båda färjstränderna via en omväg. Vi uppmanar till stor försiktighet.


Skåldö - 10.06.2021 16:13

Destia bygger nya strandkonstruktioner vid Skåldö färjans färjstränder under tiden 1.6.-15.10.2021.

Vi meddelar om möjliga trafikavbrott på vår hemsida.

Tilläggsinformation fås från NTM-centralens pressmeddelande.


Förbindelsefartygsrutten Houtskär–Iniö fr.o.m. 1.5.2022

Finlands Färjetrafik Ab deltog i upphandlingen av Houtskär–Iniö förbindelsefartygsrutten publicerad av NTM-centralen i Egentliga Finland.

Bolaget var framgångsrikt i upphandlingen och ansvaret för trafiken på Houtskär–Iniö förbindelsefartygsrutten övergår till Finferries den 1.5.2022.

Kontraktsperioden tar slut i april 2027.

Tilläggsinformation
Mats Rosin
verkställande direktör


Förbindelsefartygsrutten Nagu södra och tvärgående fr.o.m. 1.5.2022

Finlands Färjetrafik Ab deltog i upphandlingen av Nagu södra och tvärgående förbindelsefartygsrutten publicerad av NTM-centralen i Egentliga Finland.

Bolaget var framgångsrikt i upphandlingen och ansvaret för trafiken på Nagu södra och tvärgående förbindelsefartygsrutten övergår till Finferries den 1.5.2022.

Kontraktsperioden tar slut i april 2027.

Tilläggsinformation
Mats Rosin
verkställande direktör


Med cykel ombord på färjan

Cykelresande ökar inför sommaren och vi vill påminna om säkerheten vid färjplatserna.

Cyklister och fotgängare stiger ombord och stiger av färjan efter motorfordonen.

Följ alltid färjepersonalens anvisningar.

Vi önskar tryggt resande med Finferries färjor!


BESTÄLL RSS-FIL