Aktuellt

Strejkvarsel

Finlands Sjömans-Union och Finlands Skeppsbefälsförbund har gett ut en strejkvarsel som gäller Finlands Färjetrafiks frigående fartyg.
Enligt strejkvarseln kommer besättningen på de frigående färjorna att lägga ner arbetet på fartygen 28.4.2017 fr.o.m. kl. 06:00. Strejkvarseln berör inte vajerfärjorna.

Förhandlingarna för att nå samförstånd fortsätter i ledningen av riksförlikningsmannen.


Finferries alla fartyg får samma färg

Finferries uppgift är att trygga välfungerande trafikförbindelser i skärgården längs våra kuster och i Insjö-Finland. Rederiet har mer än 80 fartyg i trafik runt om i Finland, allt från Kemijärvi i norr till Kotka i söder.

Finferries påbörjar i år ett förnyande av den visuella framtoningen. Den visuella förändringen kommer att gälla alla Finferries fartyg, både färjor och förbindelsebåtar. Den delen av skrovet som är ovanför vattenlinjen kommer att målas gult och de färger som tidigare varit mörka ändras till blått.

– Genom en enhetlig färg på alla våra fartyg tydliggör vi tanken om att den pålitliga och säkra verksamhet som Finferries kopplas ihop med gäller såväl förbindelsefartyg som landsvägsfärjor. Vi vill även visuellt vara en särskiljande och högklassig aktör, berättar verkställande direktör Mats Rosin.

Den första förbindelsebåten som genomgår förvandlingen är Kaita som är reservfartyg på rutterna i Åbo skärgård. Även färgen på de redan tidigare gula färjorna standardiseras för genomgående enhetlighet. Arbetet sker i takt med dockningsschemat. Färjor och fartyg i samma färg bidrar även till att skapa en gemensam identitet hos personalen.

– Vårt arbete är att transportera världens mest värdefulla last – människor – över vatten. Därför är säkerhet viktigt och ett av våra värden. På sjön betyder säkerhet bland annat att kunna observeras. Klargul är en välbekant varsel- och säkerhetsfärg, därför är den ett naturligt alternativ för hela Finferries flotta, konstaterar Mats Rosin.

Tilläggsinformation:
kommunikationschef Jutta Valkeinen


Kunderna uppskattar Finferries verksamet

Läs mera om kundnöjdhetsundersökningens resultat härifrån:

http://research.innolink.fi/tulostiedotteet/finferries_se/

Ett stort tack till alla som svarade på enkäten!


Finlands mest miljövänliga färja heter Elektra

Finferries tar under sommaren 2017 emot en färja som är större och mera energieffektiv än bolagets nuvarande fartyg. Som energikälla för färjan som ska trafikera på rutten Pargas–Nagu fungerar i första hand batteripaket som laddas med landström och vid sidan av dem har färjan som säkerhet dieselelektrisk drift. I konstruktions-kriterierna har man även betonat driftsäkerhet som resulterar i en färja som producerar högklassig basservice med hjälp av den senaste tekniken.Också fartygets namn har planerats med omsorg. Målet var att hitta ett namn som starkt för tankarna till elektricitet. Namnet bör också vara lätt att uttala på finska, svenska och engelska. Namnet Elektra utmärkte sig mest bland de många alternativen.

– Med namnet Elektra hedrar vi också gamla sjöfartstraditioner, genom att ge fartyget ett kvinnonamn, berättar Mats Rosin, VD för Finlands Färjetrafik.

Finferries senaste nybyggen är döpta efter himlakroppar (färjan Stella på rutten Korpo–Norrskata–Houtskär och oljebekämpnings- och förbindelsefartyget Otava – d.v.s. Karlavagnen på svenska – på rutten Kotka–Pyttis), så det är enligt Rosin naturligt att Elektra läggs till bland dessa. Enligt den grekiska mytologin är Elektra en stjärna bland stjärnhopet Plejaderna.
Vi hoppas naturligtvis att färjans namn får positiv respons bland våra passagerare. Färjan kommer att vara en viktig del av användarnas vardag, och därför ville vi offentliggöra namnet redan i god tid före färjans ankomst, tillägger Rosin.

Den eldrivna hybridfärjan kommer att vara cirka 90 meter lång, 16 meter bred och ha kapacitet för 90 personbilar.


Fortsatt granskning av Finlands Färjetrafiks fartygsleverantör bekräftade varvets utlåtande

Finlands Färjetrafik Ab beställde i oktober 2015 en miljövänlig hybridfärja från det polska varvet Crist S.A., för rutten Pargas–Nagu. Allvarliga anklagelser riktades i början av sommaren mot Crist S.A. och varvets underleverantörer. I media rapporterades att nordkoreanska gästarbetare arbetar på polska varv under dåliga arbetsförhållanden.

Finlands Färjetrafik såg väldigt allvarligt på anklagelserna. Bolaget började omedelbart att utreda ärendet och gav KPMG i uppdrag att reda ut anklagelsernas sanningshalt. Enligt KPMG:s rapport som gjordes i juli arbetade 39 nordkoreanska medborgare på Crist S.A:s varvsområde, som anställda hos underleverantören Armex Sp. z o.o. På varvsområdet arbetar totalt 1500–2500 arbetare. Enligt rapporten fanns det inget anmärkningsvärt i nordkoreanernas arbetstillstånd, uppehållstillstånd eller arbetsförhållanden.

Efter de nyheter som spreds i början av sommaren gav Crist S.A. Finlands Färjetrafik ett skriftligt utlåtande, där varvet konstaterade att det agerar i enlighet med Polens och EU:s lagar och regler samt internationella lagar och regler. Crist S.A. meddelade dock att varvet respekterar sina kunders och samarbetsparters önskemål, och att man i augusti 2016 slutar använda sig av nordkoreansk arbetskraft på varvet.

För att försäkra sig om att uppfylla sitt samhällsansvar gav Finlands Färjetrafik KPMG i uppdrag att kontrollera på nytt, att varvet Crist S.A. och dess underleverantörer agerar i enlighet med sitt utlåtande. I KPMG:s fortsatta granskning konstaterades att varvet Crist S.A. inte använder nordkoreanska arbetare.


BESTÄLL RSS-FIL