Aktuellt

Kom och bekanta dig med Finlands första elfärja!

Elfärjan Elektra besöker Åbo måndagen den 29.5. och då har alla intresserade chansen att bekanta sig med den nya färjan kl. 15:00-19:00.Elektra ligger då vid Aura å i närheten av Forum Marinum, i korsningen av Västra Strandgatan och Crichtongatan i Åbo.

Som energikälla för Elektra fungerar i första hand batteripaket levererade av Siemens som laddas med landström och vid sidan av dem har färjan som säkerhet dieselelektrisk drift. Finlands första hybridfärja producerar högklassig basservice med hjälp av den senaste tekniken. Elektra som ska trafikera på rutten Pargas–Nagu är även Finlands största landsvägsfärja med kapacitet för 90 personbilar.
Du kan ladda ner Elektras tekniska detaljer härifrån.


Finlands Färjetrafik: Vi söker förhandlingslösning inför den hotande arbetsnedläggelsen

Finlands Färjetrafik Ab och Finlands Skärgårdsrederi Ab har underhandlat med sjöfartens arbetstagarorganisationer om ett nytt kombinerat kollektivavtal. Arbetstagarorganisationerna meddelade i början av veckan att om parterna inte når förhandlingsresultat före fredagen 28.4.2017 inleder arbetstagarorganisationerna stridsåtgärder denna dag.

Förhandlingarna om det nya kollektivavtalet har förts i god anda och det kom som en överraskning och besvikelse för Finalnds Färjetrafik att motparten beslutade varsla om arbetsnedläggelse. Bolagets ambition är att hitta en förhandlingslösning så att arbetet inte hinner läggas ned. Finlands Färjetrafik har erbjudit ett avtal där de nuvarande anställdas arbetsvillkor inte försämras. Erbjudandet är berättigad även i fråga om arbetsvillkoren för nya anställda

Situationen är otrevlig och Finlands Färjetrafik beklagar den ovisshet som situationen orsakar resenärerna.


Strejkvarsel

Finlands Sjömans-Union och Finlands Skeppsbefälsförbund har gett ut en strejkvarsel som gäller Finlands Färjetrafiks frigående fartyg.
Enligt strejkvarseln kommer besättningen på de frigående färjorna att lägga ner arbetet på fartygen 28.4.2017 fr.o.m. kl. 06:00. Strejkvarseln berör inte vajerfärjorna.

Förhandlingarna för att nå samförstånd fortsätter i ledningen av riksförlikningsmannen.


Finferries alla fartyg får samma färg

Finferries uppgift är att trygga välfungerande trafikförbindelser i skärgården längs våra kuster och i Insjö-Finland. Rederiet har mer än 80 fartyg i trafik runt om i Finland, allt från Kemijärvi i norr till Kotka i söder.

Finferries påbörjar i år ett förnyande av den visuella framtoningen. Den visuella förändringen kommer att gälla alla Finferries fartyg, både färjor och förbindelsebåtar. Den delen av skrovet som är ovanför vattenlinjen kommer att målas gult och de färger som tidigare varit mörka ändras till blått.

– Genom en enhetlig färg på alla våra fartyg tydliggör vi tanken om att den pålitliga och säkra verksamhet som Finferries kopplas ihop med gäller såväl förbindelsefartyg som landsvägsfärjor. Vi vill även visuellt vara en särskiljande och högklassig aktör, berättar verkställande direktör Mats Rosin.

Den första förbindelsebåten som genomgår förvandlingen är Kaita som är reservfartyg på rutterna i Åbo skärgård. Även färgen på de redan tidigare gula färjorna standardiseras för genomgående enhetlighet. Arbetet sker i takt med dockningsschemat. Färjor och fartyg i samma färg bidrar även till att skapa en gemensam identitet hos personalen.

– Vårt arbete är att transportera världens mest värdefulla last – människor – över vatten. Därför är säkerhet viktigt och ett av våra värden. På sjön betyder säkerhet bland annat att kunna observeras. Klargul är en välbekant varsel- och säkerhetsfärg, därför är den ett naturligt alternativ för hela Finferries flotta, konstaterar Mats Rosin.

Tilläggsinformation:
kommunikationschef Jutta Valkeinen


Kunderna uppskattar Finferries verksamet

Läs mera om kundnöjdhetsundersökningens resultat härifrån:

http://research.innolink.fi/tulostiedotteet/finferries_se/

Ett stort tack till alla som svarade på enkäten!


BESTÄLL RSS-FIL