Högsar

Högsar

Tidtabeller Meddelanden Färjan

Färjpassets längd: 319 m

Kontaktinformation

21660 Nagu

040 558 4412


Tidtabeller


Färjan

Lautta #182

Varv: Parkano Oy
Byggnadsår: 1972
Antal personbilar: ca 10

Längd: 27,3 m
Bredd: 6,8 m
Körfiler, längd: 25,5 m
Körfiler, bredd: 6,3 m
Bärighet: 44 ton
Djupgång: 1,8 m
Dödvikt: 72 ton
2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.