Korpo-Houtskär

Korpo-Houtskär

Tidtabeller Meddelanden Färjan

Färjpassets längd: 9500 m

Kontaktinformation

Stella

21710 Korpo
0400 114 291

Aura

21710 Korpo
0400 533 461


Tidtabeller


Färjan

Stella

Varv: STX Finland, Rauma
Byggnadsår: 2012
Mängden fordon: ca. 65
Längd: 65,0 m
Bredd: 12,8 m
Lastförmåga: 225 ton
Djupgående: 4,6 m

Falco

Varv: Uudenkaupungin Telakka Oy
Byggnadsår: 1993
Bilmängd: ca. 54
Längd: 53,8 m
Bredd: 12,3 m
Djupgång: 4,2 m
2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.