Korpo-Norrskata

Korpo-Norrskata

Tidtabeller Meddelanden Färjan

Färjpassets längd: 3900 m

Kontaktinformation

Mergus

21710 Korpo
tel. 0400 533 461

Stella

21710 Korpo
tel. 0400 114 291


Tidtabeller


Färjan

Stella

Varv: STX Finland, Rauma
Byggnadsår: 2012
Mängden fordon: ca. 65
Längd: 65,0 m
Bredd: 12,8 m
Lastförmåga: 225 ton
Djupgående: 4,6 m

Mergus

Varv: Rauma-Repola Oy Savonlinna
Byggnadsår: 1984
Mängden fordon: ca. 27
Längd: 49,4 m
Bredd: 9,5 m
Lastförmåga: 130 ton
Djupgående: 3,5 m
2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.