Korpo-Norrskata

Korpo-Norrskata

Tidtabeller Meddelanden Färjan

Färjpassets längd: 3900 m

Kontaktinformation

Aura

21710 Korpo
tel. 0400 533 461

Stella

21710 Korpo
tel. 0400 114 291


Tidtabeller


Färjan

Aura

Varv Olkiluodon telakka Oy
Byggnadsår 1994
Antal personbilar ca. 52
Längd 53,8 m
Bredd 12,0 m
Bärighet: 150 ton
Djupgång 4,2 m
BRT 517 ton
DWT 395 ton

Stella

Varv: STX Finland, Rauma
Byggnadsår: 2012
Mängden fordon: ca. 65
Längd: 65,0 m
Bredd: 12,8 m
Lastförmåga: 225 ton
Djupgående: 4,6 m
2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.