Nagu södra rutt - Falkö

Nagu södra rutt - Falkö

Tidtabeller Meddelanden Detaljerad karta Färjan

Färjpassets längd:

Kontaktinformation

Falkö
Kirjais förbindelsefartygsbrygga
Österuddsvägen 29
21650 LILLANDET
0400 320 097


Tidtabeller


Detaljerad karta

Ladda ner bilden


Färjan

Falkö

Varv: Rauma-Repola Oy
Byggnadsår: 1976/-88
Antal personbilar: ca 8
Längd: 33,3 m
Bredd: 6,6 m
Bärighet: 25 ton
Djupgång: 2,4 m
BRT: 191 ton
DWT: 39 ton
2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.