Houtskärsrutten - Finnö

Houtskärsrutten - Finnö

Tidtabeller Meddelanden Detaljerad karta Färjan

Färjpassets längd:

Kontaktinformation

Finnö
Roslax förbindelsefartygsbrygga
21760 Houtskär
0400 720 607


Tidtabeller


Detaljerad karta

Ladda ner bilden


Färjan

m/s Finnö

Varv Lun-Mek
Byggnadsår: 1989
Passagerarmängd 50
Längd 19,8 m
Bredd 5,8 m
Bärighet 5,5 ton
Djupgång 2,2 m
2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.