Kivimo

Kivimo

Tidtabeller Meddelanden Färjan

Färjpassets längd: 169 m

Kontaktinformation

Houtskärvägen 1201
21760 Houtskär

0400 292 691


Tidtabeller


Färjan

Lautta #167

Varv: Oy Western Shipyard Ltd, Teijon telakka
Byggnadsår: 2011
Antal personbilar: ca. 14

Längd: 36,3 m
Bredd: 6,8 m
Körfiler, längd: 34,5 m
Körfiler, bredd: 6,3 m
Bärighet: 60 ton
Djupgång: 2,4 m
Dödvikt: 132 ton
2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.