Velkua rutt - Kaita

Velkua rutt - Kaita

Tidtabeller Meddelanden Detaljerad karta Färjan

Färjpassets längd:

Kontaktinformation

KAITA
Teersalo
21195 Velkua
0400 320 095


Tidtabeller


Detaljerad karta

Ladda ner bilden


Färjan

Kaita

Varv Mobimar 
Byggnadsår 1993
Passagerarmängd ca. 100
Längd 29,9 m
Bredd 7,2 m
2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.