Nagu norra rutt - Innamo

Nagu norra rutt - Innamo

Tidtabeller Meddelanden Detaljerad karta Färjan

Färjpassets längd:

Kontaktinformation

Förbindelsefartyg Innamo
21660 Nagu
040 861 0821


Tidtabeller


Detaljerad karta

Ladda ner bilden


Färjan

m/s Innamo

Varv: Oy HL-Metal Ab
Byggnadsår: 2023
Personbilar: 8
Passagerarmängd: 99
Längd: 29,44 m
Bredd: 7,8 m
Bärighet: 25 t
Djupgång: 2,2 m
2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.