Nagu-Korpo

Nagu-Korpo

Tidtabeller Meddelanden Färjan

Färjpassets längd: 792 m

Kontaktinformation

Prostvik 1

21670 Pärnäs
tel 0400 864 268

Nagu 2

21670 Pärnäs
tel 0400 882 614


Tidtabeller


Färjan

Prostvik 1

Varv: Valmet Oy Pansion Telakka
Byggnadsår: 1983
Bilmängd: ca. 30
Längd: 50,0 m
Bredd: 10,8 m
Lastförmåga: 130 ton
Djupgående: 4,3 m

Nagu 2

Varv: Rauma-Repola Oy, Rauma
Byggnadsår: 1960
Bilmängd: ca. 16
Längd: 42,0 m
Bredd: 9,4 m
Lastförmåga: 120 ton
Djupgående: 3,6 m
2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.