Nagu-Korpo

Nagu-Korpo

Tidtabeller Meddelanden Färjan

Färjpassets längd: 792 m

Kontaktinformation

Nagu–Korpo färjan

21670 Pärnäs
040 865 0602

Prostvik 1

21670 Pärnäs
0400 864 268


Tidtabeller


Färjan

Lautta #317

Varv: CRIST S.A.
Byggnadsår: 2023
Mängden personbilar: 52
Längd: 70,2 m
Bredd: 13,9 m
Bärighet: 200 ton
Djupgående: 2,5 m
Fri höjd: 4,5 m

Prostvik 1

Varv: Valmet Oy Pansion Telakka
Byggnadsår: 1983
Bilmängd: ca. 30
Längd: 50,0 m
Bredd: 10,8 m
Lastförmåga: 130 ton
Djupgående: 4,3 m
2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.