Nagu-Korpo

Nagu-Korpo

Tidtabeller Meddelanden Färjan

Färjpassets längd: 792 m

Kontaktinformation

Nagu–Korpo färjan

21670 Pärnäs
040 865 0602

L-197

21670 Pärnäs
0400 864 268


Tidtabeller


Färjan

Lautta #198

Varv: Uudenkaupungin Työvene Oy
Byggnadsår: 1994
Antal personbilar: ca 36
Längd: 49,0 m
Bredd: 12,3 m
Körfiler, längd: 45,6 m
Körfiler, bredd: 10,7 m
Bärighet: 130 ton
Djupgång: 3,6 m
Dödvikt: 400 ton

Lautta #197

Varv: Valmet Oy Pansion Telakka
Byggnadsår: 1983
Bilmängd: ca. 30
Längd: 50,0 m
Bredd: 10,8 m
Lastförmåga: 130 ton
Djupgående: 4,3 m
2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.