Pargas-Nagu

Pargas-Nagu

Tidtabeller Meddelanden Färjan

Färjpassets längd: 1664 m

Kontaktinformation

Altera

21650 Lillandet
040 565 4899

Elektra

21650 Lillandet
040 662 1320

Sterna

21650 Lillandet
0400 110 114


Tidtabeller


Färjan

Altera

Varv: CRIST S.A.
Byggnadsår: 2022
Bilmängd: ca 90
Längd: 104 m
Bredd: 15,20 m
Bilfiler: 5
Batteripaket: 1,2  MWh
Fri höjd: 4,5 m

Elektra

Varv: CRIST S.A.
Byggnadsår: 2017
Bilmängd: ca 90
Längd: 97,92 m
Bredd: 15,20 m
Bilfiler: 5
Batteripaket: 1 MWh
Fri höjd: 4,5  m
2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.