Tappuvirta

Tappuvirta

Tidtabeller Meddelanden Färjan

Färjpassets längd: 303 m

Kontaktinformation

Tappuvirrantie 2139
58140 Ahvensalmi
Savonlinna

040 5215 434


Tidtabeller


Färjan

Lautta #149

Varv: Parkano Oy
Byggnadsår: 1974
Antal personbilar: ca 14

Längd: 36,3 m
Bredd: 6,8 m
Körfiler, längd: 34,5 m
Körfiler, bredd: 6,3 m
Bärighet: 60 ton
Djupgång: 2,2 m
Dödvikt: 120 ton
2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.