Kasnäs - Hitis

Kasnäs - Hitis

Tidtabeller Meddelanden Färjan

Färjpassets längd: 6700 m

Kontaktinformation

Aurora

Kasnäs
25930 Dalsbruk

0400 320 092


Tidtabeller


Färjan

Aurora

Varv: Olkiluodon telakka Oy
Byggnadsår: 1995
Antal personbilar: ca 52
Längd: 53,8 m
Bredd: 12,0 m
Bärighet: 150 ton
Djupgång: 4,2 m
BRT: 517 ton
DWT: 395 ton
Fri höjd: 5,0 m
2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.